UYGULAMA İMAR PLANI (HALİLİYE-ERTUĞRULGAZİ)

İ     L     A     N

 

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

İlimiz Haliliye İlçesi ŞUSKİ Genel Müdürlüğü alanı ve çevresinde hazırlanmış ve Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.05.2015 tarih ve 280 sayılı kararı onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin plan hükümlerinin yeniden düzenlenmesine yönelik hazırlanmış 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi Büyükşehir Belediye Meclisinin 18.05.2018 tarih ve 232 sayılı kararı ile onanmıştır.

 

3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. Maddesi gereğince Uygulama İmar Planı Değişikliği, İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğünün girişindeki ilan tahtasına asılmak suretiyle ilan edilmiştir.

 

Sayın halkımıza duyurulur. 21/05/2018

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi - 2021 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı