UYGULAMA İMAR PLANI(BOZOVA-YAYLAK)

İ     L     A     N

 

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

İlimiz Bozova İlçesi Yaylak Mahallesi 128 ada 1 nolu parsel üzerinde Tarım ve Hayvancılık Tesis Alanı (Ham Pamuk Çiğit Ayırma Tesisi) yapımına yönelik Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.08.2017 tarih ve 341 sayılı kararıyla onaylanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı doğrultusunda hazırlanmış 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Büyükşehir Belediye Meclisinin 20.04.2018 tarih ve 182 sayılı kararı ile onanmıştır.

 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. Maddesi gereğince Uygulama imar planı, İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğünün girişindeki ilan tahtasına asılmak suretiyle ilan edilmiştir.

Sayın halkımıza duyurulur. 18/05/2018

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi - 2021 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı