NAZIM İMAR PLANI(VİRANŞEHİR-ÖZAL)

İ     L     A     N

 

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

İlimiz Viranşehir İlçesi Özal Mahallesi ada no:1797 parsel no: 13'te kayıtlı ve yürürlükteki Nazım İmar Planında ''Yüksek Yoğunluklu Konut Alanı''olarak planlı alanın ''Eğitim Tesisi(özel okul)'' olarak düzenlenmesine yönelik hazırlanmış 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliği Teklif Büyükşehir Belediye Meclisinin 20.04.2018 tarih ve 174 sayılı kararı ile onanmıştır.

 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. Maddesi gereğince Nazım İmar Planı Değişikliği, İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğünün girişindeki ilan tahtasına asılmak suretiyle ilan edilmiştir.

Sayın halkımıza duyurulur. 09/05/2018

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi - 2021 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı