NİSAN-2018 MECLİS KARARLARI

                       BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

                          NİSAN  -2018 MECLİS KARARLARI ÖZETİ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Büyükşehir Belediye Başkanı   Nihat ÇİFTÇİ  Başkanlığında 16.04.2018 tarihinde, 1. Birleşimde toplanmış   aşağıda yazılı kararları almıştır.

121  Nolu Karar: 5393 Sayılı Belediye Kanununun 33. maddesi gereğince, 1 yıl süreyle görev yapmak üzere;Beş Kişilik Encümen Üyeliğine Meclis Üyeleri; Yusuf ÖZKUL, Celal ŞEKER, Ahmet Hamdi İNAN, Celal AKIL, Mahmut GÜNDOĞDU Seçilmesinin kabulüne,

122  Nolu Karar: 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 15. maddesi gereğince, 1 Yıl süreyle görev yapmak üzere; İmar ve Bayındırlık Komisyonunda görev yapmak üzere Meclis Üyeleri; Nusret TÜYSÜZ, Faruk Mehmet AKÇAL,Kemal BARLAK, Ali SAMAR, M. İlhami GÜNBEĞİ, Yakup YILDIZ, Mustafa DEMİRYERİ, Halil AKBAŞ, Bozan KARAYILAN’ın seçilmesinin kabulüne,

123  Nolu Karar: 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 15. maddesi gereğince, 1 Yıl süreyle görev yapmak üzere; Plan ve Bütçe Komisyonu Üyeliklerine Meclis Üyeleri; Levend ÇELİK, Mustafa TEPE, Metin ÇADIRCI, Serdar İZOL, Yusuf AKTAŞOĞLU, Mustafa ÇAKIR, Sait KAYA, Fatma DOĞAN, Bahri YIDIRIM ın seçilmesinin kabulüne 

   Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Meclis 1.Başkan V.Nihat KILIÇ  Başkanlığında 17.04.2018 tarihinde, 2. Birleşimde toplanmış   aşağıda yazılı kararları almıştır.

 124 Nolu Karar: 5393 Sayılı Belediye Kanunun 32.Maddesi gereği Meclis Başkan ve Üyelerine, Meclis ve Komisyon toplantılarına katıldıkları her gün için 39.madde uyarınca Belediye Başkanına ödenmekte olan aylık brüt ödeneğinin günlük tutarının üçte birinin ödenmesinin kabulüne,

 125 Nolu Karar: , Meclis çalışmalarının devam etmesi ve tatil yapılmamasının kabulüne,

 126 Nolu Karar: Mülkiyeti Büyükşehir Belediyemize ait İlimiz, Siverek İlçesi, Hacıömer Mahallesi, 132 ada 4 numaralı parselde kayıtlı bulunan, avlulu kargir ev vasıflı 1.228,00 m² yüzölçümüne sahip taşınmazın ŞUSKİ Genel Müdürlüğü’nün hizmetlerinde kullanmak üzere devredilmesi ile ilgili gerekli Çalışmaların yapılarak Meclisimize sunulması için konunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesinin kabulüne,

 127  Nolu Karar:  Üç yıl içerisinde restorasyon yapılması şartı ile Birecik İlçesi, Meydan Mahallesi 4 ada 3 numaralı parselde kayıtlı 157,00 m² yüzölçümüne sahip Avlulu Kargir Ev vasıflı taşınmazın Restorasyonu yapılıp Sosyal ve Kültürel tesis olarak ve Perihan Pervin KANKILIÇ ismi verilerek tapu tescilinin Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi adına yapılmasının kabulüne,

 128  Nolu Karar: , İlimiz, Haliliye İlçesi, Paşabağı Mahallesi, 4103 ada 1 numaralı parselde kayıtlı 7949.28 m²’lik arsa vasıflı taşınmazdaki manav dükkanlarının, zorunlu olmak üzere Manav ve Kuru Gıda satışı yapan dükkanlar olarak ve Toplu Alım Merkezinin niteliklerinin değiştirilmesi için Belediye Encümenine yetki verilmesi talebi ile ilgili gerekli çalışmaların yapılarak Meclisimize sunulması için konunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesinin kabulüne

 129  Nolu Karar: , Mülkiyeti Büyükşehir Belediyemize ait İlimiz, Eyyübiye İlçesi, Yenice Mahallesi, 738 numaralı parselde kayıtlı bulunan 563.527,56 m² yüzölçümüne sahip taşlık arazi vasıflı taşınmazdaki A ile belirtilen 100.000,00 m²’lik kısmının 10.07.2017 tarih ve 280 sayılı Meclis kararı ile Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü’ne yapılan tahsisin iptal edilerek, ekli İmar Plan Krokisinde belirtilen 44.529,28 m²’lik 9 adet konut alanı ile 1.584,19 m²’lik Ticaret Alanının Eyyübiye Belediye Başkanlığı adına devredilmesine ve karşılığında Eyyübiye Belediyesi tasarrufundaki mülkiyeti Turkuaz Hizmet Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi’ne (V.N.:8710532796) ait İlimiz, Eyyübiye İlçesi, Yenice Mahallesi sınırlarında bulunan kurulu kat irtifaklı konutların bulunduğu Turkuaz Konutlarından 2+1 C tipi 83 adet daire ile takasının yapılması ve 83 dairenin Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü’ne 10(on) yıllığına tahsis edilmesine ilişkin Belediye Encümeni’ne yetki verilmesi talebi ile ilgili gerekli çalışmaların yapılarak Meclisimize sunulması için konunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesinin kabulüne, 

   Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Meclis 1.Başkan V.Nihat KILIÇ  Başkanlığında 18.04.2018 tarihinde, 3. Birleşimde toplanmış   aşağıda yazılı kararları almıştır.

 130 Nolu Karar: , 5018 sayılı Mali Yönetim ve İç Kontrol Kanunu’nun 41.maddesi ile 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 56.maddesine istinaden, Büyükşehir Belediyemizin 2017 Yılı Faaliyet Raporunun kabulüne,

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Meclis 1.Başkan V.Nihat KILIÇ  Başkanlığında 19.04.2018 tarihinde, 4. Birleşimde toplanmış   aşağıda yazılı kararları almıştır.

 131  Nolu Karar: , Siverek İlçesi Gerçek Mahallesi 142 ve 148parseller üzerinde bulunan Siverek Vahşi Depolama Alanının kapatılması amacıyla sahaların Resmi Hafriyat Sahası olarak ilan edilmesinin kabulüne,

 132  Nolu Karar: , Mülkiyeti Orman ve Su İşleri Bakanlığına ait olan, Haliliye İlçesi Örencik Mahallesi, parsel no:330 üzerinde 30.000 m² yüzölçümlü; Büyükşehir Belediyemize Hayvan Rehabilitasyon ve hastanesi olarak tahsisli alan üzerinde yapılması projelendirilen Hayvan Hastanesi ve Rehabilitasyon Projesi;

Mülkiyeti Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesine ait, Siverek İlçesi, Gerçek Mahallesi parsel no148 üzerinde ayrılan 10.000 m² yüzölçümlü alan üzerinde hayvan barınağı olarak projelendirilen alanlarla ilgili olarak;  Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile protokol yapılması konusunda Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesi ve protokolle ilgili yapılacak iş ve işlemler için Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanına yetki verilmesinin kabulüne,

 133  Nolu Karar: , İlimize bağlı, Hilvan İlçemizde yeni açılan 15 metrelik çevre yoluna “Prof. Dr. Necmettin ERBAKAN” isminin verilmes ile ilgili gerekli araştırmaların yapılarak Meclisimize sunulması için konunun Araştırma, İnceleme ve Yabancılar Komisyonuna havale edilmesinin

134  Nolu Karar: 5216 Sayılı Belediye Kanununun 15.Maddesi gereği kurulması zorunlu olan komisyonlar dışında; Araştırma İnceleme ve Yabancılar Komisyonu, Gıda Tarım ve Hayvancılık Komisyonu, Turizm ve Tanıtım Komisyonu, Sosyal Hizmetler Engelliler ve Halkla İlişkiler Komisyonu, Kadın Erkek Eşitliği ve Aile Komisyonu, Kırsal Kalkınma Su ve Kanal Hizmetleri Komisyonu, Baraj Gölet Sulama Kanalları Değerlendirme Komisyonu, Şanlıurfa Tarihi ve Kültürünü Araştırma ve Kent Estetiği Komisyonu,  Madde Bağımlılığı ile Mücadele Komisyonu’nun kurulması, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor komisyonunun Eğitim Kültür Komisyonu ile Gençlik ve Spor komisyonu ayrı iki komisyon olarak görev yapması ve ihtisas komisyonlarının 9(dokuz) kişiden oluşması, bir yıl süreyle görev yapmalarının kabulüne,

135  Nolu Karar: , 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 15. maddesi gereğince, 1 Yıl süreyle görev yapmak üzere;  Şanlıurfa Tarihi Kültürünü Araştırma ve Kent Estetiğikomisyonunda görev yapmak üzere Meclis Üyeleri;  Faruk Mehmet AKÇAL, Nusret TÜYSÜZ, Kemal BARLAK, Ali SAMAR, M.İlhami GÜNBEĞİ, Yakup YILDIZ, Mustafa DEMİRYERİ, Halil AKBAŞ, Bozan KARAYILAN’ın seçilmesinin kabulüne,

136  Nolu Karar: , 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 15. maddesi gereğince, 1 Yıl süreyle görev yapmak üzere;Gıda, Tarım ve Hayvancılık Komisyonunda görev yapmak üzere Meclis Üyeleri; Levend ÇELİK, Mustafa TEPE, Metin ÇADIRCI, Serdar İZOL, Yusuf AKTAŞOĞLU, Mustafa ÇAKIR, Sait KAYA, Fatma DOĞAN, Bahri YILDIRIM’ın seçilmesinin kabulüne

137  Nolu Karar: , 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 15. maddesi gereğince, 1 Yıl süreyle görev yapmak üzere; Araştırma, İnceleme ve Yabancılar Komisyonunda görev yapmak üzere Meclis Üyeleri;  Ahmet KAYTAN, Sabri YETİM, Nihat KILIÇ, Osman ULUDAĞ, Necdet YÜKSEL, Kadir GÜNDOĞAN, İsmail BOZKURT, Filiz YILMAZ, M. Sinan BURUN’un seçilmesinin kabulüne,

138  Nolu Karar: , 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 15. maddesi gereğince, 1 Yıl süreyle görev yapmak üzere; Gençlik ve Spor Komisyonunda görev yapmak üzere Meclis Üyeleri;     Ahmet KAYTAN, Sabri YETİM, Nihat KILIÇ, Osman ULUDAĞ, Necdet YÜKSEL, Kadir GÜNDOĞAN, İsmail BOZKURT, Filiz YILMAZ, M. Sinan BURUN’ un seçilmesinin kabulüne,

139  Nolu Karar: , 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 15. maddesi gereğince, 1 Yıl süreyle görev yapmak üzere; Ulaşım Komisyonunda görev yapmak üzere Meclis Üyeleri; Halef KETE, Aydın YENER, Cumali KARAVAR, M. Selim POLATKAN, Cihan CANBEYLİ, Ahmet Haşim İNAN, Cumali BAYRAM, İbrahim ACIOĞLU, Esra Güler ASLAN’ın seçilmesinin kabulüne

140  Nolu Karar: 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 15. maddesi gereğince, 1 Yıl süreyle görev yapmak üzere; Kırsal Kalkınma ve Su Kanal Hizmetleri Komisyonunda görev yapmak üzere Meclis Üyeleri; Halef KETE, Aydın YENER, Cumali KARAVAR, M. Selim POLATKAN, Cihan CANBEYLİ, Ahmet Haşim İNAN, İmam BADILLI, İbrahim ACIOĞLU, Esra Güler ASLAN’ın seçilmesinin kabulüne,

141  Nolu Karar: , 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 15. maddesi gereğince, 1 Yıl süreyle görev yapmak üzere;  Çevre ve Sağlık Komisyonunda görev yapmak üzere Meclis Üyeleri;   Feyyaz SOYLU, Eyyüp ŞENGÜL, Hadi DİKEN, Mehmet YÜZÜCÜ, Hüseyin ÇETİNER, Hüseyin BULUT, İbrahim EKİNCİ, Leyla AKÇA, Ayşe DURMUŞ’ un seçilmesinin kabulüne

 

142  Nolu Karar: 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 15. maddesi gereğince, 1 Yıl süreyle görev yapmak üzere;Sosyal Hizmetler, Engelliler ve Halkla İlişkiler Komisyonunda Komisyonunda görev yapmak üzere Meclis Üyeleri;Feyyaz SOYLU, Eyyüp ŞENGÜL, Hadi DİKEN, Mehmet YÜZÜCÜ, Hüseyin ÇETİNER, Hüseyin BULUT, İbrahim EKİNCİ, Leyla AKÇA, Ayşe DURMUŞ’un seçilmesinin kabulüne,

143  Nolu Karar: 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 15. maddesi gereğince, 1 Yıl süreyle görev yapmak üzere; Turizm ve Tanıtım Komisyonunda görev yapmak üzere Meclis Üyeleri; Hamdi HATİPOĞLU, İsmail YAMAN, Ahmet BOĞA, Mehmet BAŞAK, Emin ERCAN, A. Zülfikar İZOL, Mehmet BAYOL, Mahmut ÖZDEMİR, Sibel SÜTPAK’ın seçilmesinin kabulüne

144  Nolu Karar: 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 15. maddesi gereğince, 1 Yıl süreyle görev yapmak üzere; Baraj, Gölet ve Sulama Kanalları Değerlendirme Komisyonunda görev yapmak üzere Meclis Üyeleri; Hamdi HATİPOĞLU, İsmail YAMAN, Ahmet BOĞA, Mehmet BAŞAK, Emin ERCAN, A. Zülfikar İZOL, Mehmet BAYOL, Mahmut ÖZDEMİR, Sibel SÜTPAK’ın kabulüne

145  Nolu Karar: 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 15. maddesi gereğince, 1 Yıl süreyle görev yapmak üzere; Kültür ve Eğitim Komisyonunda görev yapmak üzere Meclis Üyeleri;   Gülsüm Sobay MERCAN, Aysel GÖNCÜ, Hüseyin SÜRÜCÜ, A.aziz KARAYILAN, Kamil Nazım KANKILIÇ, Muzaffer KURT, İsa KIZILDEMİR, Aliye KIZILDAMAR, Sami KILIÇ’ın kabulüne,

146  Nolu Karar: 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 15. maddesi gereğince, 1 Yıl süreyle görev yapmak üzere; Kadın Erkek Eşitliği ve Aile Komisyonunda görev yapmak üzere Meclis Üyeleri; Gülsüm Sobay MERCAN, Aysel GÖNCÜ, Hüseyin SÜRÜCÜ, A.aziz KARAYILAN, Kamil Nazım KANKILIÇ, Muzaffer KURT, İsa KIZILDEMİR, Aliye KIZILDAMAR, Sami KILIÇ’ın oy birliği ile kabulüne,

147  Nolu Karar: 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 15. maddesi gereğince, 1 Yıl süreyle görev yapmak üzere; Madde Bağımlılığı ile Mücadele Komisyonunda görev yapmak üzere Meclis Üyeleri;  Yusuf ÖZKUL, Celal ŞEKER, Celal AKIL, Mahmut GÜNDOĞDU, Ahmet Hamdi İNAN, Fatma DOĞAN, Bahri YILDIRIM’ ın seçilmesinin kabulüne,

148  Nolu Karar: Uyuşturucu ile Mücadele komisyonu tarafından Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı Madde ile Mücadele Genel Müdürlüğüne Uyuşturucu ile mücadele konusunda görüşmeler yapmak amacıyla ziyaret yapılması ile ilgili gerekli araştırmaların yapılarak Meclisimize sunulması için konunun Madde Bağımlılığı ile Mücadele Komisyonuna havale edilmesinin kabulüne,

149  Nolu Karar: Eyyübiye Karakolunun tarihi ve turistik bir alanda bulunması, suçluları bulundurmaktan kaynaklı karakol önünde kargaşalar olmasından ve turizme zarar vermesinden dolayıEyyübiye Karakolunun yeri ve konumu ile ilgili gerekli araştırmaların yapılarak Meclisimize sunulması için konunun Araştırma, İnceleme ve Yabancılar Komisyonuna havale edilmesinin kabulüne,

150  Nolu Karar: İlimizde Baraj ve göletlerin önemi ile ilgili gerekli çalışmaların yapılarak Meclisimize sunulması ile ilgili gerekli araştırmaların yapılarak Meclisimize sunulması için konunun Baraj, Gölet ve Sulama Kanalları Değerlendirme Komisyonuna havale edilmesinin kabulüne,

151  Nolu Karar: Engelli vatandaşlarımızın yaşam kalitelerinin yükseltilerek daha iyi bir hayat sürdürmeleri amacıyla yapılması gereken çalışmalar ile ilgili gerekli araştırmaların yapılarak Meclisimize sunulması için konunun Sosyal Hizmetler, Engelliler ve Halkla İlişkiler Komisyonuna havale edilmesinin kabulüne,

152  Nolu Karar: İlimizde çevre sorunlarının yol açtığı sorunlar ve çözümü ile ilgili gerekli araştırmaların yapılarak Meclisimize sunulması için konunun Çevre ve Sağlık Komisyonuna havale edilmesinin kabulüne,

153  Nolu Karar: Çevik Kuvvette yeni yapımı tamamlanan köprülü kavşağa Prof. Dr. Necmettin ERBAKAN isminin verilmesi ile ilgili gerekli araştırmaların yapılarak Meclisimize sunulması için konunun Araştırma, İnceleme ve Yabancılar Komisyonuna havale edilmesinin kabulüne

154  Nolu Karar: 2014-2018 yılları arasında şehit olan hemşehrilerimizin isimlerinin ilimizde bulunan cadde, sokak ve bulvarlara verilmesi ile ilgili gerekli araştırmaların yapılarak Meclisimize sunulması için konunun Araştırma, İnceleme ve Yabancılar Komisyonuna havale edilmesinin kabulüne,

155  Nolu Karar: Balıklıgöl-Toplama merkezi arasında çalışacak olan Trambüs’ün ücretsiz olarak hizmet vermesi, şehir merkezindeki araç yoğunluğunun azaltılması ve şehir içi toplu taşıma işi yapacak olan Trambüs’ün daha rahat ve verimli çalışması için Trambüs güzergahında araç park etme işini azaltmak amacıyla bu güzergahtaki parkomat ücretinin yükseltilmesi ile ilgili gerekli araştırmaların yapılarak Meclisimize sunulması için konunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesinin kabulüne,

156  Nolu Karar: Harran ilçemiz Duran Mahallesinin Kurtlar sokak, Harran ilçemiz Büyük türbe sokak Osmanoğlu, Harran ilçemiz Yardımlı mahallesine Fatih sokak isminin verilmesi ile ilgili gerekli araştırmaların yapılarak Meclisimize sunulması için konunun Araştırma, İnceleme ve Yabancılar Komisyonuna havale edilmesinin kabulüne

157  Nolu Karar: Harran İlçesi Koyunluca Mahallesinde bulunan Küme evlere Bayraktepe isminin verilmesi ile ilgili gerekli araştırmaların yapılarak Meclisimize sunulması için konunun Araştırma, İnceleme ve Yabancılar Komisyonuna havale edilmesinin kabulüne,

158  Nolu Karar: Çanakkale 18 Mart Bulvarı üzerinde bulunan 11 Nisan Cami ve Külliyesinin isminin 11 Nisan Kurtuluş Cami ve Külliyesi olarak değiştirilmesi ile ilgili gerekli araştırmaların yapılarak Meclisimize sunulması için konunun Araştırma, İnceleme ve Yabancılar Komisyonuna havale edilmesinin kabulüne

159  Nolu Karar: Kurum çalışanlarının daha etkin ve daha verimli hizmet sunmalarını sağlamak ve kişisel gelişim ve özgüvenlerini arttırmak amacıyla kurum çalışanlarımızın ve Büyükşehir Meclis üyelerimizin yurt içi eğitim seminerlerine katılımının sağlanması ve bedelinin Belediye Bütçesinin ilgili Harcama kaleminden karşılanmasının kabulüne,

160  Nolu Karar: Araştırma, İnceleme ve Yabancılar Komisyon Raporu üzerine yapılan görüşmeler sonucu;

14.08.2017 tarih ve 322 sayılı Meclis kararı ile belirtilen Sokak ve Küme evlere İsim vermek isteyen yerlerden talep edilen;

  • Muhtar Dilekçesi,
  • En az 1 km mesafede olması,
  • Yol Ağında bulunması,
  • Muhtar Onaylı Köy Halkı Talebi
  • Oturan Hanelerde Aile Reislerinin imzalarının olması,
 

Meclis Kararında belirtilen evrakların tamamlandığı tespit edilmiş olup, Harran ilçesi Gökçe mahallesinde bulunan, Küme evler olarak ismi geçen yere Kahraman Mehmetçik Sokak İsminin Verilmesinin kabulüne,

161  Nolu Karar: Araştırma, İnceleme ve Yabancılar Komisyon Raporu üzerine yapılan görüşmeler sonucu;

Buluntu Hoca Bulvarından başlayarak Diyarbakır yolu kesişiminden sonraki Maşuk Toki Konutlarına giden 50 metrelik yeni açılan çevre yoluna Bediüzzaman Said NURSİ Bulvarı ismi verilmesi, Karaköprü ilçesi Balık Ayağı Bulvarından başlayarak Yeni Fuar Alanı kavşağından kuzeye doğru giden 25 metrelik yola Halil KUT PAŞA Bulvarı isminin verilmesi,

Karaköprü ilçesi TED Kolejinden başlayarak Maşuk Vadi Evlerine giden, 30 metre olan 8143 numaralı sokak ismine AZERBAYCAN Bulvarı isminin verilmesi,

Karaköprü ilçesi 8143 numaralı sokaktan başlayarak güneye doğru inen, 30 metre olan 8118 numaralı sokak ismine Abdulkadir YÜKSEL Bulvarı İsminin Verilmesinin kabulüne,

162  Nolu Karar: Araştırma, İnceleme ve Yabancılar Komisyon Raporu üzerine yapılan görüşmeler sonucu;

 

Karaköprü ilçesi Doğukent Mahallesinde bulunan Güzelşehir Ortaokulu’nun yan tarafından Atatürk Ormanına doğru giden 105.Caddeye Kudüs Caddesi İsminin Verilmesinin kabulüne,

163  Nolu Karar: Turizm ve Tanıtım Komisyon Raporu üzerine yapılan görüşmeler sonucu;

 

Turizm ve Tanıtım Komisyonu tarafından hazırlanan raporun İlgili Daire Başkanlıklarına gönderilmesinin kabulüne,

164  Nolu Karar: Şanlıurfa’nın tarihi ve Kültürünü Araştırma ve Kent Estetiği Komisyon Raporu üzerine yapılan görüşmeler sonucu;

 

Şanlıurfa’nın tarihi ve Kültürünü Araştırma ve Kent Estetiği Komisyonu tarafından hazırlanan raporun İlgili Daire Başkanlıklarına gönderilmesinin kabulüne,

165  Nolu Karar: Araştırma, İnceleme ve Yabancılar Komisyon Raporu üzerine yapılan görüşmeler sonucu;

 

Hilvan İlçesinde bulunan 100.Yıl Meydanı olarak geçen cadde isminin “15 Temmuz Demokrasi Caddesi” olarak değiştirilmesinin kabulüne,

 

166  Nolu Karar: Çevre ve Sağlık Komisyonu tarafından hazırlanan raporun İlgili Daire Başkanlıklarına gönderilmesinin kabulüne,

167  Nolu Karar: Sosyal Hizmetler, Engelliler ve Halkla İlişkiler Komisyon Raporu üzerine yapılan görüşmeler sonucu;

 

                Sosyal Hizmetler Engelliler ve Halkla İlişkiler Komisyonu tarafından hazırlanan raporun İlgili Daire Başkanlıklarına gönderilmesinin kabulüne

 

   Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Meclisi Meclis 1. Başkan V. Nihat KILIÇ    Başkanlığında 20.04.2018 tarihinde, 5. Birleşimde toplanarak aşağıda yazılı kararları almıştır

 

168  Nolu Karar: 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesi ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (b) fıkrasına göre belediyemizde tam zamanlı sözleşmeli olarak 1. derecelik Hukuk Müşaviri Mustafa GÜNEŞ’in 01.01.2015 tarihinden 31.12.2015 tarihine kadar geçerli olmak üzere, Maliye Bakanlığınca belirlenen net ücretin %25 fazlası olarak ödenmesinin kabulüne,

  169  Nolu Karar: Harran İlçesine bağlı, Yukarıyakınyol Mahallesinde bulunan Yukarı Aytüştü sokak isminin “Kızılelma” olarak değiştirilmesi ile ilgili gerekli araştırmaların yapılarak Meclisimize sunulması için konunun Araştırma, İnceleme ve Yabancılar Komisyonuna havale edilmesinin kabulüne,

 170  Nolu Karar: 2018 yılı için Mehmet Akif İNAN Konferans Salonu ücretlerinin yeni tarifeye göre   uygulanmasının kabulüne,

 

  171  Nolu Karar: Mülkiyeti Büyükşehir Belediyemize ait İlimiz, Eyyübiye İlçesi, Yenice Mahallesi, 738 numaralı parselde kayıtlı bulunan 563.527,56 m² yüzölçümüne sahip taşlık arazi vasıflı taşınmazdaki A ile belirtilen 100.000,00 m²’lik kısmının 10.07.2017 tarih ve 280 sayılı Meclis kararı ile Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü’ne yapılan tahsisin iptal edilerek, ekli İmar Plan Krokisinde belirtilen 44.529,28 m²’lik 9 adet konut alanı ile 1.584,19 m²’lik Ticaret Alanının Eyyübiye Belediye Başkanlığı adına devredilmesine ve karşılığında Eyyübiye Belediyesi tasarrufundaki mülkiyeti Turkuaz Hizmet Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi’ne (V.N.:8710532796) ait İlimiz, Eyyübiye İlçesi, Yenice Mahallesi sınırlarında bulunan kurulu kat irtifaklı konutların bulunduğu Turkuaz Konutlarından 2+1 C tipi 83 adet daire ile takasının yapılması ve 83 dairenin Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü’ne 25(yirmibeş) yıllığına Emniyet hizmetlerinde kullanılmak üzere tahsis edilmesine ilişkin Belediye Encümeni’ne yetki verilmesinin kabulüne,

  172  Nolu Karar: İlimiz Viranşehir İlçesi Şırnak Mahallesi Ada no:1938 Parsel no:1’de kayıtlı ve mevcut imar planında "Özel Lise Alanı" olarak planlı alanın ''Özel Eğitim Alanı" ve çekme mesafelerinin yeniden düzenlenmesine yönelik hazırlanmış 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin kabulüne,

  173  Nolu Karar: İlimiz Haliliye İlçesi Devteşti ve Ahmet Yesevi Mahalleleri kapsamında bulunan Haliliye Maşuk 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı üzerinde 18. madde uygulaması düzenleme sınırının değiştirilmesine yönelik hazırlanmış 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifinin kabulüne,

  174  Nolu Karar: İlimiz Viranşehir İlçesi Özal Mahallesi ada no:1797 parsel no: 13'te kayıtlı ve yürürlüktekiNazım İmar Planında ''Yüksek Yoğunluklu Konut Alanı''olarak planlı alanın ''Eğitim Tesisi'' olarak düzenlenmesine yönelik hazırlanmış 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliğinin kabulüne,

  175  Nolu Karar: İlimiz Eyyübiye İlçesi Kadıkendi Mahallesi Parsel No: 590, 592 ve çevresinde 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin kabulüne,

  176  Nolu Karar: İlimiz Eyyübiye İlçesi Koçören Mahallesi 319 nolu Mera vasıflı Parsel üzerinde ekli krokide A ile belirtilen alan üzerinde hazırlanmış "Et Kombinası ve Lojman” amaçlı 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı  teklifinin kabulüne,

  177  Nolu Karar: İlimiz Eyyübiye İlçesi Hayatı Harrani Mahallesi Ada no:4858 Parsel no:8 ve Ada no:2610 Parsel no:49 da kayıtlı alan üzerinde Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.10.2017 tarih ve 452 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Plan doğrultusunda hazırlanmış ve Eyyübiye Belediye Meclisinin 09.02.2018 tarih ve 56 sayılı kararıyla onaylanmış 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği teklifinin kabulüne,

  178  Nolu Karar: İlimiz Karaköprü ilçesi Güllübağ mahallesi ada no:3752 parsel no: 4'te kayıtlı mevcut 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planında ''Konut alanı'' olarak planlı alanın ''Özel Eğitim Alanı'' olarak planlanmasına yönelik hazırlanmış 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliği teklifinin kabulüne,

  179  Nolu Karar: İlimiz Eyyübiye İlçesi Akçamescit  Mahallesi ada no:151 parsel no: 1'de kayıtlı  ve ''K.D.K.Ç.A'' olarak planlı alanın Plan Notlarına '' Yençok: Betonarme ve Prefabrik Yapılarda 6.50 Silo ve Benzeri Yapılarda Yapının Teknolojik Özelliklerine Göre Belirlenecektir '' Plan Notunun eklenmesine yönelik hazırlanmış 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin kabulüne,

  180  Nolu Karar: İlimiz Harran İlçesi Harran Mahallesi 176 Ada 1 nolu Parselde kayıtlı alan üzerinde "Atıksu Tesisleri Alanı" yapılmasına yönelik 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planına ilan-askı sürecinde yapılan itiraz doğrultusunda hazırlanmış 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı teklifinin kabulüne,

  181  Nolu Karar: İlimiz Viranşehir İlçesi Kale Mahallesi ada no: 66 parsel no: 37'de kayıtlı taşınmaz üzerinde hazırlanmış 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin değiştirilerek plan değişikliği öncesi duruma dönüştürülmesinin kabulüne,

  182  Nolu Karar: İlimiz Bozova İlçesi Yaylak Mahallesi 128 ada 1 nolu parsel üzerinde Tarım ve Hayvancılık Tesis Alanı (Ham Pamuk Çiğit Ayırma Tesisi) yapımına yönelik Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.08.2017 tarih ve 341 sayılı kararıyla onaylanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı doğrultusunda hazırlanmış 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı teklifinin kabulüne,

  183  Nolu Karar: İlimiz Viranşehir İlçesi Yeni Mahallesi ada no: 165 parsel no: 14'te kayıtlı ve mevcut imar planında ''B.H.A.''  olarak planlı alanın bir kısmının S-3 yapılaşma koşullarına sahip ''Konut Alanı'' olarak düzenlenmesine yönelik hazırlanmış 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklik teklifinin değiştirilerek plan değişikliği öncesi durumu dönüştürülmesinin kabulüne,

  184  Nolu Karar İlimiz Akçakale İlçesi Koruklu Mahallesi Ada no: 101 Parsel no: 5’de kayıtlı alan üzerinde Tarım ve Hayvancılık Tesis Alanı (Tarımsal Depolama Alanı) olarak planlanmasına yönelik hazırlanmış 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı teklifinin kabulüne,

  185  Nolu Karar İlimiz Eyyübiye İlçesi Akçamescit Mahallesi 108 Ada 2nolu parsel üzerinde hazırlanmış1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı teklifinin kabulüne,

  186  Nolu Karar İlimiz Karaköprü İlçesi Maşuk Mahallesi ada no:232 parsel no:4 ve 6'da kayıtlı olup Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.12.2017 tarih ve 567 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli İlave+Nazım İmar Planı doğrultusunda hazırlanmış ve Karaköprü Belediye Meclisinin 06.03.2018 tarih ve 23 sayılı kararıyla onaylanmış 1/1000 ölçekli İlave+Uygulama İmar Plan Değişikliği teklifinin kabulüne,

  187  Nolu Karar İlimiz Viranşehir İlçesi Yenişehir Mahallesi Ada no:2381 Parsel no:11'de kayıtlı ve mevcut 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planında ''Gelişme Konut Alanı'' olarak planlı alanın ''Eğitim Tesisi Alanı(Özel Eğitim Tesisi)'' olarak planlanmasına yönelik hazırlanmış 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliği teklifinin kabulüne,

188  Nolu Karar İlimiz Haliliye İlçesi Atatürk Mahallesi Ada no: 809 Parsel No:14, 23 ve 37'de kayıtlı ve mevcut imar planda ''Ayrık Nizam 7 Kat, Taks: 0,35 Kaks: 2,45'' alanın ''Ayrık Nizam 7 Kat E: 2.45, Taks:0.40 ve Çekme Mesafelerinin yeniden düzenlenmesine'' yönelik hazırlanmış ve Haliliye Belediye Meclisinin 07.03.2018 tarih ve 48 sayılı kararıyla onaylanmış 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği teklifinin kabulüne,

189  Nolu Karar İlimiz Karaköprü İlçesi Büyükalanlı ve Örcünlü Mahallesi sınırları içerisinde “Küçük Sanayi Alanı (Tır-Kamyon Tamirhanesi)” amaçlı 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı teklifinin kabulüne,

190  Nolu Karar İlimiz Siverek İlçe Merkezine yönelik Büyükşehir Belediye Meclisinin 22.09.2017 tarih ve 398 sayılı Kararı ile onaylanan 1/1000 Ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planına Siverek Belediyesindeki askı sürecinde yapılan itirazların değerlendirilmesine ilişkin Siverek Belediye Meclisinin 06.02.2018 tarih ve 20 sayılı kararı ile  onaylanan 916 ve 594 adalarına ait Yençok: 15.50 Maks. Taks: 0.40 E: 1.75 yapılaşma koşulunun Yençok: 15.50 Maks.Taks: 0.40 E: 1.20 şeklinde değiştirilmesinin kabulüne,

191  Nolu Karar İlimiz Karaköprü İlçesi Mehmethafız Bulvarı 3538 ada 7 nolu taşınmaz üzerinde 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği doğrultusunda hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Karaköprü Belediyesi Meclisinin 06.02.2018 tarih ve 15 sayılı red kararı incelenmiş olup; Karaköprü Belediye Meclisince alınan red kararı 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğine uygun olmadığından tarafımıza sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinde Yençok: 6.50 metre E: 0.50 olarak belirtilen  yapılaşma koşulları Yençok: 6:50 E: 0.40 olarak değiştirilmesinin kabulüne,

192  Nolu Karar İlimiz Eyyübiye İlçesi, Kendirci Mahallesi 101 ada 3 nolu parsel ve çevresi üzerinde, Büyükşehir Belediye Meclisinin 30.11.2017 tarih ve 550 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği doğrultusunda hazırlanmış ve Eyyübiye Belediye Meclisinin 08.03.2018  tarih ve 105 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin kabulüne,

193  Nolu Karar İlimiz Harran  İlçesi, Harran Mahallesi  419 ada 1 nolu parsel ve 421 ada 1nolu parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde mevcut imar planında "Resmi Kurum Alanı (Emniyet Müdürlüğü)" olarak planlı alanın "Resmi Kurum Alanı (Emniyet Müdürlüğü )" olarak Planlı alanın "Resmi Kurum Alanı (Emniyet  Lojman Alanı)" olarak değiştirilmesine yönelik hazırlanmış ve Harran Belediye Meclisinin 06.03.2018 tarih ve 12 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin kabulüne,

194  Nolu Karar İlimiz Karaköprü İlçesi Küçükalanlı, Eyyübiye İlçesi Kadıkendi Mahalleleri sınırları içerisinde Organize Sanayi Bölgesi Doğusu, Evren Sanayi Batısı arasında kalan alanda, Esnaf Kooperatiflerinin yer taleplerine yönelik, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin kabulüne,

195  Nolu Karar İlimiz, Siverek  İlçesi, Haliliye Mahallesi 2378 ada 4, 5, 6 ve 7 parsel nolu taşınmazlar üzerinde, yürürlükteki Nazım İmar Planında “Ticaret+Konut” olarak planlı alanın “Eğitim Alanı” olarak  düzenlenmesine yönelik hazırlanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği teklifinin kabulüne,

Karar verilmiştir.

 

        Mayıs     Ay’ı  Meclis Toplantısı 14/05/2018 'da saat 14.00'da yapılacaktır.

 

İLGİLİLERE    DUYRULUR

 

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi - 2021 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı