NAZIM İMAR PLANI DEĞ. (SİVEREK-HALİLİYE)

İ     L     A     N

 

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

İlimiz, Siverek  İlçesi, Haliliye Mahallesi 2378 ada 4, 5, 6 ve 7 parsel nolu taşınmazlar üzerinde, yürürlükteki Nazım İmar Planında “Ticaret+Konut” olarak planlı alanın “Eğitim Alanı” olarak  düzenlenmesine yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği Büyükşehir Belediye Meclisinin 20.04.2018 tarih ve 195 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

 

3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. Maddesi gereğince Nazım İmar Planı Değişikliği İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Metropolitan Nazım İmar Planlama Şube Müdürlüğünün girişindeki ilan tahtasına asılmak suretiyle ilan edilmiştir.

Sayın halkımıza duyurulur. 07/05/2018

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi - 2021 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı