Uygulama İmar Planı Değ.(Karaköprü Küçükalanlı, Eyyübiye İlçesi Kadıkendi )

İ     L     A     N

 

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

Şanlıurfa İli Karaköprü İlçesi Küçükalanlı, Eyyübiye İlçesi Kadıkendi Mahalleleri sınırları içerisinde Organize Sanayi Bölgesi Doğusu, Evren Sanayi Batısı arasında kalan alanda, Esnaf Kooperatiflerinin yer taleplerine yönelik, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi Büyükşehir Belediye Meclisinin 20.04.2018 tarih ve 194 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

 

3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. Maddesi gereğince Uygulama İmar Planı Değişikliği , İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Metropolitan Nazım İmar Planlama Şube Müdürlüğünün girişindeki ilan tahtasına asılmak suretiyle ilan edilmiştir.

Sayın halkımıza duyurulur. 04/05/2018

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi - 2021 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı