Uygulama İmar Planı Değ. (KARAKÖPRÜ-MEHMET HAFIZ BULVARI)

İ     L     A     N

 

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

 

 

İlimiz Karaköprü İlçesi Mehmethafız Bulvarı 3538 ada 7 nolu taşınmaz üzerinde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği doğrultusunda hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Karaköprü Belediyesi Meclisinin 06.02.2018 tarih ve 15 sayılı red kararının incelenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Büyükşehir Belediye Meclisinin 20.04.2018 tarih ve 191 sayılı kararı ile değiştirilerek onaylanmıştır.

 

3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33.maddesi gereğince Uygulama İmar Planı Değişikliği İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Metropolitan Nazım İmar Planlama Şube Müdürlüğünün girişindeki ilan tahtasına asılmak suretiyle ilan edilmiştir.

 

Sayın halkımıza duyurulur. 04/05/2018

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi - 2021 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı