NAZIM İMAR PLANI(VİRANŞEHİR-YENİŞEHİR)

İ     L     A     N

 

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İlimiz Viranşehir İlçesi Yenişehir Mahallesi Ada no:2381 Parsel no:11'de kayıtlı ve mevcut nazım imar planında ''Gelişme Konut Alanı'' olarak planlı alanın ''Eğitim Tesisi Alanı(Özel Eğitim Tesisi)'' olarak planlanmasına yönelik hazırlanmış 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği  teklifi Büyükşehir Belediye Meclisinin 20.04.2018 tarih ve 187 sayılı kararı ile onanmıştır.

 

3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. Maddesi gereğince Nazım İmar Plan Değişikliği İmar Şehircilik Daire Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğünün girişindeki ilan tahtasına asılmak suretiyle ilan edilmiştir.

 

Sayın halkımıza duyurulur. 04/05/2018

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi - 2021 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı