Nazım ve Uygulama İmar Planı (KARAKÖPRÜ-BÜYÜKALANLI-ÖRCÜNLÜ)

İ     L     A     N

 

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

İlimiz Karaköprü İlçesi Büyükalanlı ve Örcünlü Mahallesi sınırları içerisinde “Küçük Sanayi Alanı(Tır-Kamyon Tamirhanesi)” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Büyükşehir Belediye Meclisinin 20.04.2018 tarih ve 189 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

 

3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. Maddesi gereğince Nazım ve Uygulama İmar Planı İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Metropolitan Nazım İmar Planlama Şube Müdürlüğünün girişindeki ilan tahtasına asılmak suretiyle ilan edilmiştir.

Sayın halkımıza duyurulur. 02/05/2018

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi - 2021 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı