NAZIM İMAR PLANI(KARAKÖPRÜ-GÜLLÜBAĞ)

 

İ     L     A     N

 

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

İlimiz Karaköprü ilçesi Güllübağ mahallesi ada no:3752 parsel no: 4'te kayıtlı mevcut Nazım imar planında ''Konut alanı'' olarak planlı alanın ''Özel Eğitim Alanı'' olarak planlanmasına yönelik hazırlanmış 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği teklifi Büyükşehir Belediye Meclisinin 20.04.2018 tarih ve 178 sayılı kararı ile onanmıştır.

 

3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. Maddesi gereğince Nazım İmar Planı Değişikliği  , İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğünün girişindeki ilan tahtasına asılmak suretiyle ilan edilmiştir.

Sayın halkımıza duyurulur. 30/04/2018

 

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi - 2021 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı