NAZIM İMAR PLANI(EYYÜBİYE-ALTIN)

İ     L     A     N

 

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İlimiz Eyyübiye İlçesi Altın Mahallesi Ada no:103 Parsel no:7’de kayıtlı alan üzerinde Tarım ve Hayvancılık Tesis Alanı (Mısır Kurutma ,Pamuk,Çiğit,Çeltik Ayırma Tesisi) olarak planlanmasına yönelik hazırlanmış 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı teklifi Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.03.2018 tarih ve 100 sayılı kararı ile onanmıştır.

 

3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. Maddesi gereğince Nazım İmar Planı İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğünün girişindeki ilan tahtasına asılmak suretiyle ilan edilmiştir.

Sayın halkımıza duyurulur. 20/04/2017

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi - 2021 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı