UYGULAMA İMAR PLANI(HARRAN-TAHILALAN)

İ     L     A     N

 

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

İlimiz Harran İlçesi Tahılalan Mahallesi 108 ada 4 ve 5 nolu parselde kayıtlı alanda Büyükşehir Belediye Meclisinin 27.11.2016 tarih ve 579 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği doğrultusunda hazırlanmış 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklif Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.03.2018 tarih ve 104 sayılı kararı ile onanmıştır.

 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. Maddesi gereğince Uygulama imar planı Değişikliği , İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğünün girişindeki ilan tahtasına asılmak suretiyle ilan edilmiştir.

Sayın halkımıza duyurulur. 10/04/2018

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi - 2021 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı