NAZIM İMAR PLANI (HALİLİYE-ESENYAYLA)

İ     L     A     N

 

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

 

 

İlimiz, Haliliye  İlçesi, Esenyayla Mahallesi, 316 parsel numaralı taşınmaz üzerinde faaliyet gösteren, işyeri açma ve çalıştırma ruhsatı bulunan "Akaryakıt Satış ve LPG İkmal İstasyonun"  İmar Planına işlenmesine yönelik 1/5000 Ölçekli Nazım  İmar Planı Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.03.2018 tarih ve 95 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

 

3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33.maddesi gereğince Nazım İmar Planı İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Metropolitan Nazım İmar Planlama Şube Müdürlüğünün girişindeki ilan tahtasına asılmak suretiyle ilan edilmiştir.

 

Sayın halkımıza duyurulur. 30/03/2018

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi - 2021 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı