Nazım ve Uygulama İmar Planı Değişikliği (Siverek-Camikebir)

İ     L     A     N

 

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

İlimiz Siverek İlçesi Camikebir Mahallesi 2205 ada 1 parsel numaralı taşınmaz üzerinde yürürlükteki Nazım ve Uygulama İmar Planlarında “Ticaret Alanı” olarak planlı alanın “Kamu Hizmet Alanı-Resmi Kurum Alanı” olarak düzenlenmesine yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.03.2018 tarih ve 98 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

 

3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. Maddesi gereğince Nazım ve Uygulama İmar Planı Değişikliği İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Metropolitan Nazım İmar Planlama Şube Müdürlüğünün girişindeki ilan tahtasına asılmak suretiyle ilan edilmiştir.

Sayın halkımıza duyurulur. 22/03/2018

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi - 2021 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı