Mevzuat (Kanun,KHK vs.) Yayımı, İlanı ve Uygulanmasının İzlenmesi

696 sayılı kanun hükmünde kararname'nin 127. Maddesinin; Geçici 24. Maddesi gereği taşeronda çalışan işçilerin mahalli idare şirketlerinde işçi statüsüne geçirilmesine ilişkin 375 sayılı kanun hükmünde kararnamenin geçici 23 ve geçici 24. maddelerinin uygulanmasına dair usul ve esasların 39. madde gereğince,

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Sözlü ve Uygulamalı Sınav Yeri ve Tarihi

No DAİRE BAŞKANLIĞI SINAV YERİ TARİHİ SINAV SAATİ
1     Strateji Geliştirme ve Dış İlişkiler Daire Başkanlığı Engelli Kordinasyon ve Yaşam Merkezi (ŞUTİM)    24.03.2018       09:00-10:00 Arası
2      Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı Engelli Kordinasyon ve Yaşam Merkezi (ŞUTİM) 24.03.2018 09:00-10:00 Arası
3 Teftiş Kurulu Engelli Kordinasyon ve Yaşam Merkezi (ŞUTİM) 24.03.2018 09:00-10:00 Arası
4 Ulaşım Dairesi Başkanlığı Engelli Kordinasyon ve Yaşam Merkezi (ŞUTİM) 24.03.2018 09:00-10:00 Arası
5 Hukuk Müşavirliği Engelli Kordinasyon ve Yaşam Merkezi (ŞUTİM) 24.03.2018 09:00-10:00 Arası
6 Özel Kalem Müdürlüğü Engelli Kordinasyon ve Yaşam Merkezi (ŞUTİM) 24.03.2018 09:00-10:00 Arası
7 Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı Engelli Kordinasyon ve Yaşam Merkezi (ŞUTİM) 24.03.2018 10:00-11:00 Arası
8 Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Engelli Kordinasyon ve Yaşam Merkezi (ŞUTİM) 24.03.2018 10:00-11:00 Arası
9 İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Engelli Kordinasyon ve Yaşam Merkezi (ŞUTİM) 24.03.2018 10:00-11:00 Arası
10 Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı Engelli Kordinasyon ve Yaşam Merkezi (ŞUTİM) 24.03.2018 11:00-12:00 Arası
11 İtfaiye Dairesi Başkanlığı Engelli Kordinasyon ve Yaşam Merkezi (ŞUTİM) 24.03.2018 11:00-12:00 Arası
12 İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Engelli Kordinasyon ve Yaşam Merkezi (ŞUTİM) 24.03.2018 13:00-14:00 Arası
13 Zabıta Dairesi Başkanlığı Engelli Kordinasyon ve Yaşam Merkezi (ŞUTİM) 24.03.2018 13:00-14:00 Arası
14 Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Engelli Kordinasyon ve Yaşam Merkezi (ŞUTİM) 24.03.2018 14:00-15:00 Arası
15 Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı Engelli Kordinasyon ve Yaşam Merkezi (ŞUTİM) 24.03.2018 15:00-16:00 Arası
16 Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Engelli Kordinasyon ve Yaşam Merkezi (ŞUTİM) 24.03.2018 15:00-16:00 Arası
17 Kültür ve Turizm Dairesi Başkanlığı Engelli Kordinasyon ve Yaşam Merkezi (ŞUTİM) 24.03.2018 16:00-17:00 Arası
18 Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı (BELTUR) Engelli Kordinasyon ve Yaşam Merkezi (ŞUTİM) 25.03.2018 09:00-10:00 Arası
19 Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Engelli Kordinasyon ve Yaşam Merkezi (ŞUTİM) 25.03.2018 09:00-10:00 Arası
20 Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı Engelli Kordinasyon ve Yaşam Merkezi (ŞUTİM) 25.03.2018 10:00-12:00 Arası
21 Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Engelli Kordinasyon ve Yaşam Merkezi (ŞUTİM) 25.03.2018 13:00-14:00 Arası
22 Etüt ve Proje Dairesi Başkanlığı Engelli Kordinasyon ve Yaşam Merkezi (ŞUTİM) 25.03.2018 13:00-14:00 Arası
23 Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Engelli Kordinasyon ve Yaşam Merkezi (ŞUTİM) 25.03.2018 14:00-17:00 Arası

 

Eklenme Tarihi: 21.03.2018 16:19

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi - 2021 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı