ŞUBAT - 2018 MECLİS KARARLARI

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
ŞUBAT - 2018 MECLİS KARARLARI ÖZET
 

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Meclis Büyükşehir Belediye Başkanı  Nihat ÇİFTÇİ  Başkanlığında 12.02.2018 tarihinde, 1. Birleşimde toplanmış   aşağıda yazılı kararları almıştır.

41  Nolu Karar: Yazı ekinde sunulan krokilerde belirtilen, Haliliye ilçesi sınırları içerisinde bulunan 2 bulvara (Kırmızı renk ile belirtilen bulvara GAZİ OSMAN PAŞA BULVARI, - Mavi renk ile belirtilen bulvara ise FAHRETTİN PAŞA CADDESİ) ve yine Haliliye ve Karaköprü sınırları içerisinde bulunan (Yeşil renk ile belirtilen bulvara SULTAN ABDULHAMİD HAN BULVARI) isimlerinin verilmesi ile ilgili gerekli araştırmaların yapılarak Meclisimize sunulması için konunun Araştırma, İnceleme ve Yabancılar Komisyonuna havale edilmesinin kabulüne,

42  Nolu Karar: ŞUSKİ Yönetim Kurulunca ön incelemesi tamamlanan EK’te belirtilen “24.12.2017 tarih ve 30280 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Taşeron Personellerin işçi kadrolarına geçişleri sağlanmış olup, bu kapsamda görev yapmakta olan personellerin Kanun Hükümlerine göre geçirilecekleri şirketin belirlenmesi” ile ilgili Yönetim Kurulu Kararının incelenmesi için Plan ve Bütçe Komisyonuna

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Meclis 1.Başkan V.Nihat KILIÇ  Başkanlığında 13.02.2018 tarihinde, 2. Birleşimde toplanmış   aşağıda yazılı kararları almıştır.

43 Nolu Karar: 12 adet Troleybüs alımı için 50.000.000.00 TL. Kredi İller Bankasından tahsis edilmiştir. İhtiyaç dolayısıyla sistemin kredi limitinde kalmak kaydıyla onaylanmış kredimizin isminin “12 adet Troleybüs Aracı ve Troleybüs Hattı yapımı için muhtelif malzeme alımı” olarak değiştirilmesinin kabulüne,

44 Nolu Karar: İlimizde bulunan aş evlerinin ihtiyaçları karşılaması noktasında genel durumları ve Büyükşehir Belediyemizin aş evlerine yaptığı yardımlar ile ilgili gerekli araştırmaların yapılarak Meclisimize sunulması için konunun Kültür ve Eğitim Komisyonuna havale edilmesinin kabulüne,

45  Nolu Karar: Kırsal Yol Ağı Yönetmeliğine göre İlimizde kırsal yol ağına alınması gereken yerlerin durumları ile ilgili gerekli araştırmaların yapılarak Meclisimize sunulması için konunun Ulaşım Komisyonuna havale edilmesinin kabulüne,

46  Nolu Karar: İlimiz Harran İlçesi Yardımlı Mahallesinde bulunan Küme Evler olarak ismi geçen yere Bayraklı Tepe isminin verilmesi ile ilgili gerekli araştırmaların yapılarak Meclisimize sunulması için konunun Araştırma, İnceleme ve Yabancılar Komisyonuna havale edilmesinin kabulüne,

47  Nolu Karar: İlimizde bulunan madde bağımlılarının oranlarının kamu kurum kuruluşlarında sayılarının (verilerinin) bildirilmesi ve madde bağımlılığı ile mücadele eden sivil toplum kuruluşlarının tespit edilmesi ile ilgili gerekli araştırmaların yapılarak Meclisimize sunulması için konunun Uyuşturucu İle Mücadele Komisyonuna havale edilmesinin kabulüne,

48  Nolu Karar: Odun, kömür gibi ısınma aracı olarak kullanılan maddelerin yanması ile oluşan karbonmonoksit (CO) gazından ortaya çıkan, Tatsız, renksiz, kokusuz olması ve tahriş etme özelliğinin olmaması nedeni ile fark edilmediği için sessiz katil olarak bilinen soba zehirlenmelerinin nedenleri ve çözüm yolları ile ilgili gerekli araştırmaların yapılarak Meclisimize sunulması için konunun Çevre ve Sağlık Komisyonuna havale edilmesinin kabulüne,

49  Nolu Karar: Hızlı kentleşme ile birlikte geleneksel aile yapısının çözülmesi, aile bireylerinin çalışmak durumunda olması, yaşam şartlarından dolayı evlerin küçülmesi vb. gibi nedenlerden dolayı İlimizde Huzurevi Yaşlı ve Bakım Merkezi yapılması ile ilgili gerekli araştırmaların yapılarak Meclisimize sunulması için konunun Sosyal Hizmetler, Engelliler ve Halkla İlişkiler Komisyonuna havale edilmesinin kabulüne,

50  Nolu Karar: Aile yapısındaki değişimler ve bu değişimlerin etkileri ile ilgili gerekli araştırmaların yapılarak Meclisimize sunulması için konunun Kadın Erkek Eşitliği ve Aile Komisyonuna havale edilmesinin kabulüne,

51 Nolu Karar: İlimiz kırsalında bulunan gurup yolları üzerindeki mahallelere bağlı sokaklarda isim tabelasının olmadığı yerlere isim tabelasının yapılması ile ilgili gerekli araştırmaların yapılarak Meclisimize sunulması için konunun Ulaşım Komisyonuna havale edilmesinin kabulüne,

52 Nolu Karar: Kültür, sanat ve eğitim dünyasına büyük katkılar sağlayan, ilimizin yetiştirmiş olduğu önemli isimlerden olan Ahmet BİNER, Mehmet Hulusi ÖCAL ve Mehmet GÖNCÜ’nün isimlerinin isim havuzuna eklenmesinin kabulüne,

53 Nolu Karar: Turizm ve Tanıtım Komisyonu tarafından hazırlanan Çarmelik Hanın Turizm amaçlı olarak değerlendirilmesi ile ilgili  raporun İlgili Daire Başkanlıklarına gönderilmesinin kabulüne,

54 Nolu Karar: Çevre ve Sağlık Komisyonu tarafından hazırlanan intihar nedenleri ve çözüm yolları ile ilgili  raporun İlgili Daire Başkanlıklarına gönderilmesinin kabulüne,

55 Nolu Karar: Turizm sektörünün sorunlarının araştırılması ile ilgili Turizm  ve Tanıtım Komisyonu tarafından hazırlanan raporun İlgili Daire Başkanlıklarına gönderilmesinin kabulüne,

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Meclis 1.Başkan V.Nihat KILIÇ  Başkanlığında 14.02.2018 tarihinde, 3. Birleşimde toplanmış   aşağıda yazılı kararları almıştır.

56  Nolu Karar:  Kadın Erkek Eşitliği ve Aile Komisyonu tarafından hazırlanan Kadının Önemi ile ilgili  raporun İlgili Daire Başkanlıklarına gönderilmesinin kabulüne

 

 57 Nolu Karar: Cumhuriyet Parkı’nın doğusundan Mardin yolundan kuzeye doğru (Dağ Eteğine) giden 50 metrelik yola Gazi Osman Paşa Bulvarı İsminin Verilmesi,

Karaköprü Bulvarından başlayarak Su Arıtma Tesislerinin yanında bulunan çelik köprüden kanalın kuzey tarafından doğuya doğru giden 50 metrelik yolun kesişimine kadar olan yola Fahrettin Paşa Caddesi İsminin Verilmesi,

 

Karaköprü Caddesinden başlayarak Tugayın içerisinde açılan yeni yoldan batıya doğru giden 50 metrelik yola Sultan Abdulhamid Han Bulvarı İsminin Verilmesinin kabulüne,

  58 Nolu Karar: Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin Ek Ödenek Başlıklı 37 nci maddesi gereği;

                    Gider Bütçe Tertibine;

 03.05.09.90 Diğer Hizmet Alımları                                                              :   4.300.000,00 TL

                    Gelir Bütçe Tertibi;

 04.03.01.02 Mahalli İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar Gelir  Tertibi   :   2.300.000,00 TL

 05.02.02.51 Merkezi İdare Vergi Gelirlerinden Alınan Paylar Gelir Tertibi  :   2.000.000,00 TL

 

Ödenek konulmasının kabulüne,

  59 Nolu Karar: İlk tahsislerde ve araçlı/araçsız ticari plaka kullanım hakkının el değiştirmesi durumunda:  

  •  Araç uygunluk Kontrol ve Denetim Belgesi’nin verilmesi ve bunun karşılığında;
  • S Plaka’nın 3.750 TL olması,
  • H Plaka’nın 9.000 TL olması,
 

T Plaka’nın 1.750 TL olmasının kabulüne,   

60  Nolu Karar: Siverek Belediye Meclisinin 06.02.2018 Salı günü saat 14:00’da yapılan Şubat Ay’ı olağan meclis toplantısında Fen İşleri Müdürlüğünden gelen Ek Bütçe ile ilgili olan 22 nolu meclis kararının incelenmesi için Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesinin kabulüne,

61  Nolu Karar: İlimiz Eyyübiye İlçesi, Yenice Mahallesinde 723, 745 ve 485 numaralı parsellerde bulunan ekli krokide belirtilen Büyükşehir Belediyemize ait 4.113,96 m²’lik alanın 25 yıllığına Spor Genel Müdürlüğü’ne tahsis edilmesinin kabulüne,

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Meclisi Meclis 1. Başkan V. Nihat KILIÇ    Başkanlığında 15.02.2018 tarihinde, 4. Birleşimde toplanarak aşağıda yazılı kararları almıştır

62 Nolu Karar: İlimiz Eyyübiye İlçesi Kadıkendi Mahallesi Parsel no: 395 ve 348'de kayıtlı alan üzerinde Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.02.2015 tarih ve 91 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği Şanlıurfa 1.idare mahkemesinin 25.10.2017 tarih ve 2017/1080 ve sayılı kararı doğrultusunda plan değişikliği öncesi duruma dönüştürülmesinin kabulüne,

63 Nolu Karar: İlimiz Eyyübiye İlçesi Zeynep Mahallesi Ada no: 113 Parsel no: 6’da kayıtlı alan üzerinde Tarım ve Hayvancılık Tesis Alanı (120 Büyükbaş Besi Hayvancılık Tesisi) olarak planlanmasına yönelik 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı teklifinin kabulüne,

64 Nolu Karar: İlimiz Eyyübiye İlçesi Kadıkendi Mahallesi Ada no: 415, 416, 424, 427, 429, 430, 436, 437, 438, 439, 454, 455, 468, 469 ve 470'de kayıtlı alanlar üzerinde Eyyübiye Belediye Meclisinin 15.12.2017 tarih ve 335 sayılı Meclis Kararı ile onaylanmış 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan değişiklik teklifinin kabulüne,

65  Nolu Karar:   İlimiz Eyyübiye İlçesi Ovabeyli Mahallesi 130 Ada 4 nolu Parselde kayıtlı alan üzerinde "Tarımsal Amaçlı Tesis Alanı (Pamuk Çiğit Ayırma Tesisi)" yapılmasına yönelik hazırlanmış 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı teklifinin kabulüne,

66  Nolu Karar: İlimiz Eyyübiye İlçesi Ovabeyli Mahallesi 118 Ada 4 nolu Parselde kayıtlı alan üzerinde "Tarımsal Amaçlı Tesis Alanı (Pamuk Çiğit Ayırma Tesisi)" yapılmasına yönelik hazırlanmış 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı teklifinin kabulüne,

  67 Nolu Karar: İlimiz, Karaköprü İlçesi, Karaköprü Mahallesi, 3715 Ada 1, 4, 5, 6, 7, 8 ve 12 Nolu Parsellerde kayıtlı alan üzerinde “Konut Alanı” olarak planlı alanın ‘Eğitim Alanı’ olarak düzenlenmesine yönelik hazırlanmış 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğinin kabulüne,

68  Nolu Karar:  İlimiz Haliliye İlçesi Güzelyurt (Dağeteği) Mahallesi sınırları içerisinde bulunan alanda 1/5000 Ölçekli İlave+Revizyon Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli İlave+Revizyon Uygulama İmar Planının onaylanması, 1/1000 Ölçekli İlave+Revizyon Uygulama İmar Planında 50 metrelik yoldan cephe alan parsellerin çekme mesafesinin 10 metre olarak düzenlenmesinin kabulüne,

69  Nolu Karar: İlimiz Hilvan İlçesi Yenimahalle Mahallesi Ada: No: 27, Parsel No: 9, 10, 12 ve 13’te kayıtlı alan üzerinde hazırlanmış 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine ilan askı sürecinde yapılan itirazın değerlendirilmesi doğrultusunda hazırlanmış 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin kabulüne,

70  Nolu Karar: İlimiz Karaköprü İlçesi Atakent, Güllübağ ve Çamlıyayla mahalleleri sınırları içerisinde bulunan 50 metre genişliğinde taşıt yolu ve yakın çevresi üzerinde hazırlanmış 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin kabulüne,

71  Nolu Karar: İlimiz Viranşehir İlçesi Yenişehir Mahallesi 1696 Ada 7 parsel nolu taşınmaz üzerinde Ticaret Alanı olarak planlı taşınmazın Küçük Sanayi Alanı (Oto Galericiler Sitesi) ve Ticaret Alanı (Mahrukatçılar Sitesi) olacak şekilde planlanmasına yönelik Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 16.10.2015 tarih ve 530 sayılı kararı ile onaylanmış Nazım İmar planı Şanlıurfa 2. İdare Mahkemesinin 30.06.2017 tarih 2017/824 sayılı kararı ile 1696 ada 6 parsel yönünden iptal edilmesi doğrultusunda İlimiz Viranşehir İlçesi Yenişehir Mahallesi 1696 Ada 6 nolu parselin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliğinin kabulüne,

72  Nolu Karar: İlimiz Suruç İlçesi Cumhuriyet Mahallesi Ada no: 48 Parsel no: 1-2-3-4-5'de kayıtlı alan üzerinde hazırlanmış 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği teklifinin kabulüne,

73  Nolu Karar: İlimiz Karaköprü İlçesi Çamlıyayla ve Güllübağ Mahalleleri sınırlarında kalan alanın planlanmasına yönelik Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.03.2017 tarih ve 123 sayılı kararıyla onaylanan uygulama imar planının Karaköprü Belediyesince yapılan ilan-askı sürecinde yapılan itirazların değerlendirmesiyle hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan teklifi onaylı 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı doğrultusunda değiştirilmesinin kabulüne,

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Meclisi Meclis 1. Başkan V. Nihat KILIÇ    Başkanlığında 16.02.2018 tarihinde, 5. Birleşimde toplanarak aşağıda yazılı kararları almıştır

74  Nolu Karar: İlimiz Haliliye İlçesi Süleymaniye Mahallesi ada no: 4804 parsel no: 1'de kayıtlı ve mevcut imar planında ''Spor Tesisi Alanı'' olarak planlı alanda plan hükümlerine ''Spor tesisi alanında arazi kotundan dolayı açığa çıkan bodrum katta düğün salonu yapılabilir'' maddesi eklenmesine yönelik Büyükşehir Belediye Meclisinin 18.03.2017 tarih ve 153 sayılı kararıyla onaylanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı doğrultusunda hazırlanmış 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik teklifinde yapılaşma koşullarında E:0.50 Yençok:6.50 olacak şekilde değiştirilerek onaylanmasının kabulüne,

75  Nolu Karar: İlimiz Bozova ilçesi Gölbaşı Mahallesi Parsel no: 277'de kayıtlı ve mevcut imar planında ''KSS (Küçük Sanayi Sitesi)'' olarak planlı alanın ''Resmi Kurum'' alanı olarak düzenlenmesine yönelik hazırlanmış 1/5000 Ölçekli Nazım İmar plan değişikliği ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar plan değişiklik teklifinin kabulüne,

 76  Nolu Karar: İlimiz Eyyübiye İlçesi Tuzluca Mahallesi Parsel no:148’de kayıtlı taşınmaz üzerinde Enerji Üretim Alanı(GES) yapımına yönelik hazırlanmış 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan teklifinin kabulüne,

77  Nolu Kararİlimiz Karaköprü İlçesi Büyükördek Mahallesi Parsel no: 336’da kayıtlı alan üzerinde "Enerji Üretim Alanı (Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretim Santrali)" Büyükşehir Belediye Meclisinin 18.05.2017 tarih ve 212 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı doğrultusunda hazırlanmış 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı teklifinin kabulüne,

78  Nolu Karar: İlimiz Haliliye İlçesi sınırlarında bulunan Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı güzergâhında bulunan katlı kavşakların imar planına işlenmesi amacıyla hazırlanmış 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği teklifinin kabulüne,

79  Nolu Karar: İlimiz Eyyübiye İlçesi sınırlarında bulunan İpekyol Bulvarı güzergâhında hazırlanmış olan Karakoyun Katlı kavşak projesinin imar planına işlenmesi amacıyla düzenlenen 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliği ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği teklifinin kabulüne,

80  Nolu Karar: İlimiz Karaköprü İlçesi sınırlarında bulunan GAP Bulvarı güzergâhında ve Haliliye ilçesi sınırlarında bulunan Necmettin Cevheri bulvarında hazırlanmış olan Kavşak Projelerinin imar planına işlenmesi amacıyla 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği teklifinin kabulüne,

81  Nolu Karar: İlimiz Haliliye İlçesi Kamberiye Mahallesi ada no: 5388 Parsel no: 1’de kayıtlı alan üzerinde ''Konut Dışı Kentsel Çalıma Alanı'' olarak planlı alanın ‘’Ticaret Alanı’’ olarak düzenlenmesine yönelik hazırlanmış 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişiklik teklifinin kabulüne,

82  Nolu Karar:    İlimiz Eyyübiye İlçesi Tuzluca Mahallesi Parsel no: 144’te kayıtlı taşınmaz üzerinde Enerji Üretim Alanı (GES) yapımına yönelik hazırlanmış 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan teklifinin kabulüne,

83  Nolu Karar: İlimiz Eyyübiye İlçesi, Çalışkanlar Mahallesi sınırlarında bulunan 294 (ifraz sonrası 312 ve 313) parsel nolu taşınmaz üzerinde “KSA (İsot Üreticileri Kooperatifi)” yapılmasına yönelik hazırlanmış 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı teklifinin kabulüne,

84  Nolu Karar: İlimiz Siverek İlçesi, Hacıömer Mahallesi 62 parsel nolu taşınmaz üzerinde mevcut Nazım İmar Planında “Gelişme Konut Alanı” ve “Ticaret-Konut Alanı” olarak planlı alanın “Eğitim Alanı” olarak değiştirilmesine yönelik hazırlanmış 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği teklifinin kabulüne,

85 Nolu Karar  İlimiz Siverek İlçesi, Karakoyun Mahallesinde bulunan mülkiyeti Siverek Belediyesine ait  162 ada 1 parsel numaralı taşınmaz üzerinde yürürlükteki Nazım ve Uygulama İmar  Planında " Pazar Alanı" olarak planlı alanın "Kamu Hizmet Alanı-Resmi Kurum Alanı" olarak değiştirilmesine yönelik hazırlanmış  1/5000 Ölçekli Nazım  İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin kabulüne,

Karar verilmiştir.

Mart Ay’ı Meclis Toplantısı 12/03/2018 'da saat 14.00'da yapılacaktır.

İLGİLİLERE    DUYRULUR

 

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi - 2021 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı