NAZIM VE UYGULAMA İMAR PLANI(HARRAN-YENİDOĞAN)

İ     L     A     N

 

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

İlimiz Harran İlçesi Yenidoğan Mahallesi Parsel no:294 ve 299’da kayıtlı alan üzerinde Enerji Üretim Alanı(Güneş Enerji Üretim Santrali) olarak planlanmasına yönelik hazırlanmış 1/5000 Ölçekli İlave+Revizyon Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli İlave+Revizyon Uygulama İmar Planı  teklifi  Büyükşehir Belediye Meclisinin 19.01.2018 tarih ve 34 sayılı kararı ile onanmıştır.

 

3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. Maddesi gereğince 1/5000 Ölçekli İlave+Revizyon Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli İlave+Revizyon Uygulama İmar Planı İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğünün girişindeki ilan tahtasına asılmak suretiyle ilan edilmiştir.

 

Sayın halkımıza duyurulur. 06/03/2018

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi - 2021 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı