NAZIM VE UYGULAMA İMAR PLANI(EYYÜBİYE-TUZLUCA)

 

İ     L     A     N

 

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

İlgi yazıda belirtilen İlimiz Eyyübiye İlçesi Tuzluca Mahallesi Parsel no:144’te kayıtlı taşınmaz üzerinde Enerji Üretim Alanı(GES) yapımına yönelik hazırlanmış 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli uygulama İmar Planı teklifi Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.02.2018 tarih ve 82 sayılı kararı ile onanmıştır.

 

3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. Maddesi gereğince Nazım İmar Planı Değişikliği, İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğünün girişindeki ilan tahtasına asılmak suretiyle ilan edilmiştir.

 

Sayın halkımıza duyurulur. 06/03/2018

 

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi - 2021 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı