NAZIM VE UYGULAMA İMAR PLANI(EYYÜBİYE-TUZLUCA)

İ     L     A     N

 

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

İlimiz Eyyübiye İlçesi Tuzluca Mahallesi Parsel no:148’de kayıtlı taşınmaz üzerinde Enerji Üretim Alanı(GES) yapımına yönelik hazırlanmış 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan teklifi  Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.02.2018 tarih ve 76 sayılı kararı ile onanmıştır.

 

3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. Maddesi gereğince 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğünün girişindeki ilan tahtasına asılmak suretiyle ilan edilmiştir.

 

Sayın halkımıza duyurulur. 06/03/2018

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi - 2021 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı