NAZIM İMAR PLANI (EYYÜBİYE-ÇALIŞKANLAR)

 

İ     L     A     N

 

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

İlimiz Eyyübiye İlçesi, Çalışkanlar Mahallesi sınırlarında bulunan 294 (ifraz sonrası 312 ve 313) parsel nolu taşınmaz üzerinde “KSA (İsot Üreticileri Kooperatifi)” yapılmasına yönelik hazırlanmış 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı teklifi Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.02.2018 tarih ve 83 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

 

3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. Maddesi gereğince Nazım İmar Planı İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Metropolitan Nazım İmar Planlama Şube Müdürlüğünün girişindeki ilan tahtasına asılmak suretiyle ilan edilmiştir.

Sayın halkımıza duyurulur. 23/02/2018

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi - 2021 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı