NAZIM İMAR PLANI DEĞ.(SİVEREK-HACIÖMER)

İ     L     A     N

 

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

İlimiz Siverek İlçesi, Hacıömer Mahallesi 62 parsel nolu taşınmaz üzerinde mevcut Nazım İmar Planında “Gelişme Konut Alanı” ve “Ticaret-Konut Alanı” olarak planlı alanın “Eğitim Alanı” olarak değiştirilmesine yönelik hazırlanmış 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği teklifi Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.02.2018 tarih ve 84 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

 

3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. Maddesi gereğince Nazım İmar Planı Değişikliği  İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Metropolitan Nazım İmar Planlama Şube Müdürlüğünün girişindeki ilan tahtasına asılmak suretiyle ilan edilmiştir.

Sayın halkımıza duyurulur. 05/03/2018

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi - 2021 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı