NAZIM İMAR PLANI (AKÇAKALE-YEŞERTİ)

İ     L     A     N

 

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

 

 

İlimiz Akçale İlçesi, Yeşerti Mahallesi 136 ada 4 nolu parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde  "Akaryakıt Satış ve LPG İkmal İstasyonu" yapılmasına yönelik hazırlanmış 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.12.2017 tarih ve 575 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

 

3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33.maddesi gereğince Nazım İmar Planı İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Metropolitan Nazım İmar Planlama Şube Müdürlüğünün girişindeki ilan tahtasına asılmak suretiyle ilan edilmiştir.

 

Sayın halkımıza duyurulur. 05/03/2018

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi - 2021 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı