NAZIM İMAR PLANI(EYYÜBİYE-ZEYNEP)

İ     L     A     N

 

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

İlimiz Eyyübiye İlçesi Zeynep Mahallesi Ada no:113 Parsel no:6’da kayıtlı alan üzerinde Tarım ve Hayvancılık Tesis Alanı (120 Büyükbaş Besi Hayvancılık Tesisi) olarak planlanmasına yönelik hazırlanmış 1/5000 Nazım İmar Planı teklifi Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.02.2018 tarih ve 63 sayılı kararı ile onanmıştır.

 

3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. Maddesi gereğince Nazım İmar Planı İmar Şehircilik Daire Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğünün girişindeki ilan tahtasına asılmak suretiyle ilan edilmiştir.

Sayın halkımıza duyurulur. 01/03/2018

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi - 2021 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı