NAZIM İMAR PLANI(KARAKÖPRÜ-KARAKÖPRÜ)

İ     L     A     N

 

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

İlimiz Karaköprü İlçesi Karaköprü Mahallesi 3715 Ada 1, 4, 5, 6, 7, 8 ve 12 nolu Parsellerde kayıtlı alan üzerinde ''Konut Alanı'' olarak planlı alanın "Eğitim Alanı'' olarak düzenlenmesine yönelik 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği teklifi Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.02.2018 tarih ve 67 sayılı kararı ile onanmıştır.

 

3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. Maddesi gereğince Nazım İmar Planı Değişikliği Şehircilik Daire Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğünün girişindeki ilan tahtasına asılmak suretiyle ilan edilmiştir.

Sayın halkımıza duyurulur. 01/03/2018

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi - 2021 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı