NAZIM VE UYGULAMA İMAR PLANI(HİLVAN-YENİMAHALLE)

 

İ     L     A     N

 

İlimiz Hilvan İlçesi Yenimahalle Mahallesi   Ada:27, Parsel No:9,10,12 ve 13'te  kayıtlı  Alan üzerinde  hazırlanmış  1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine ilan askı sürecinde yapılan itirazın değerlendirilmesi doğrultusunda hazırlanmış1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik   teklifi Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.02.2018 tarih ve 69 sayılı kararı ile onanmıştır.

 

3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. Maddesi gereğince Nazım İmar Planı Değişikliği ve Uygulama İmar Plan Değişikliği  İmar Şehircilik Daire Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğünün girişindeki ilan tahtasına asılmak suretiyle ilan edilmiştir.

 

Sayın halkımıza duyurulur. 26/02/2018

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi - 2021 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı