UYGULAMA İMAR PLANI(KARAKÖPRÜ-ATAKENT,GÜLLÜBAĞ,ÇAMLIYAYLA)

İ     L     A     N

 

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İlimiz Karaköprü İlçesi Atakent, Güllübağ ve Çamlıyayla mahalleleri sınırları içerisinde bulunan 50 metre genişliğinde taşıt yolu ve yakın çevresi üzerinde hazırlanmış 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.02.2018 tarih ve 70 sayılı kararı ile onanmıştır.

 

3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. Maddesi gereğince Uygulama İmar Plan Değişikliği  İmar Şehircilik Daire Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğünün girişindeki ilan tahtasına asılmak suretiyle ilan edilmiştir.

 

Sayın halkımıza duyurulur. 26/02/2018

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi - 2021 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı