NAZIM VE UYGULAMA İMAR PLANI(EYYÜBİYE-İPEKYOL)

İ     L     A     N

 

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İlimiz Eyyübiye İlçesi sınırlarında bulunan İpekyol Bulvarında güzergahında hazırlanmış olan Karakoyun Katlı kavşak projesinin imar planına işlenmesi amacıyla düzenlenen 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği teklifi Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.02.2018 tarih ve 79 sayılı kararı ile onanmıştır.

 

3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. Maddesi gereğince Nazım İmar Planı Değişikliği ve Uygulama İmar Plan Değişikliği  İmar Şehircilik Daire Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğünün girişindeki ilan tahtasına asılmak suretiyle ilan edilmiştir.

 

Sayın halkımıza duyurulur. 26/02/2018

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi - 2021 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı