NAZIM VE UYGULAMA İMAR PLANI(KARAKÖPRÜ-GAP BULVARI)

İ     L     A     N

 

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İlimiz Karaköprü İlçesi sınırlarında bulunan GAP Bulvarı güzergahında ve Haliliye ilçesi sınırlarında bulunan Necmettin Cevheri bulvarında  hazırlanmış olan Kavşak Projelerinin imar  planına işlenmesi amacıyla 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği teklifi Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.02.2018 tarih ve 80 sayılı kararı ile onanmıştır.

 

3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. Maddesi gereğince Nazım İmar Planı Değişikliği ve Uygulama İmar Plan Değişikliği  İmar Şehircilik Daire Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğünün girişindeki ilan tahtasına asılmak suretiyle ilan edilmiştir.

 

Sayın halkımıza duyurulur. 26/02/2018

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi - 2021 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı