NAZIM İMAR PLANI(VİRANŞEHİR-YENİŞEHİR)

 

 

İ     L     A     N

 

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İlimiz Viranşehir İlçesi Yenişehir Mahallesi 1696 Ada 7 parsel nolu taşınmaz üzerinde Ticaret Alanı olarak planlı taşınmazın Küçük Sanayi Alanı ( Oto Galericiler Sitesi) ve Ticaret Alanı (Mahrukatçılar Sitesi) olacak şekilde planlanmasına yönelik Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 16.10.2015 tarih ve 530 sayılı kararı ile onaylanmış Nazım İmar planı Şanlıurfa 2.İdare Mahkemesinin 30.06.2017 tarih 2017/824 sayılı kararı ile 1696 ada 6 parsel yönünden iptal edilmesi doğrultusunda İlimiz Viranşehir İlçesi Yenişehir Mahallesi 1696 Ada 6 parsel nolu parselin Nazım İmar Plan Değişikliği ile Belediye Hizmet Alanı olarak  düzenlenmesi Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.02.2018 tarih ve 71 sayılı kararı ile onanmıştır.

 

3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. Maddesi gereğince Nazım İmar Planı Değişikliği İmar Şehircilik Daire Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğünün girişindeki ilan tahtasına asılmak suretiyle ilan edilmiştir.

 

Sayın halkımıza duyurulur. 26/02/2018

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi - 2021 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı