NAZIM VE UYGULAMA İMAR PLANI(HALİLİYE-DAĞETEĞİ)

İ     L     A     N

 

İlimiz Haliliye İlçesi Güzelyurt(Dağeteği) Mahallesi sınırları içerisinde bulunan alanda 1/5000 Ölçekli İlave+Revizyon Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli İlave+Revizyon Uygulama İmar Planının onaylanması, 1/1000 Ölçekli İlave+Revizyon Uygulama İmar Planında 50 metrelik yoldan  cephe alan parsellerin çekme mesafesinin 10 metre olarak düzenlenmesi Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.02.2018 tarih ve 68 sayılı kararı ile onanmıştır.

 

3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. Maddesi gereğince Nazım İmar Planı Değişikliği İmar ve Uygulama İmar Plan Değişikliği Şehircilik Daire Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğünün girişindeki ilan tahtasına asılmak suretiyle ilan edilmiştir.

 

Sayın halkımıza duyurulur. 26/02/2018

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi - 2021 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı