NAZIM İMAR PLANI(EYYÜBİYE-KADIKENDİ)

İ     L     A     N

 

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İlimiz Eyyübiye İlçesi Kadıkendi mahallesi Parsel no: 395 ve 348'de kayıtlı alan üzerinde Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.02.2015 tarih ve 91 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği Şanlıurfa 1. İdare Mahkemesinin 2017/1080 sayılı kararı doğrultusunda plan değişikliği öncesi duruma dönüştürülmesi Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.02.2018 tarih ve 62 sayılı kararı ile onanmıştır.

 

3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. Maddesi gereğince Nazım İmar Planı Değişikliği İmar Şehircilik Daire Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğünün girişindeki ilan tahtasına asılmak suretiyle ilan edilmiştir.

 

Sayın halkımıza duyurulur. 26/02/2018

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi - 2021 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı