NAZIM İMAR PLAN (SURUÇ-CUMHURİYET)

İ     L     A     N

 

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

İlimiz Suruç İlçesi Cumhuriyet Mahallesi Ada no:48 Parsel no:1-2-3-4-5'de kayıtlı alan üzerinde hazırlanmış 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği Teklif  Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.02.2018 tarih ve 72 sayılı kararı ile onanmıştır.

 

3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. Maddesi gereğince Nazım İmar Planı Değişikliği İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğünün girişindeki ilan tahtasına asılmak suretiyle ilan edilmiştir.

Sayın halkımıza duyurulur. 26/02/2018

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi - 2021 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı