NAZIM İMAR PLANI (KARAKÖPRÜ-PINARBAŞI)

İ     L     A     N

 

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

İlimiz Karaköprü İlçesi Pınarbaşı  Mahallesi  Parsel No:153-154 ve 156'da kayıtlı taşınmaz üzerinde Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı olarak düzenlenmesine yönelik hazırlanmış 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı teklifi Büyükşehir Belediye Meclisinin 19.01.2018 tarih ve 24 sayılı kararı ile onanmıştır.

 

3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. Maddesi gereğince Nazım İmar Planı, İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğünün girişindeki ilan tahtasına asılmak suretiyle ilan edilmiştir.

 

Sayın halkımıza duyurulur. 19/02/2018

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi - 2021 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı