ŞUBAT AYI MECLİS GÜNDEM MADDELERİ

G   Ü   N   D   E   M      :

1- İlimiz Merkez  İlçe sınırları  içersinde yer alan  bulvarlara isim verilmesi

2-“Saraybosna  ile 25 Yıl” adlı belgesel çekimi projesi için yetki verilmesi

İhtisas Komisyon Raporları

İmar Komisyonuna havale Edilecek Konular

1-İlimiz Eyyübiye İlçesi Uğurlu Mahallesi Ada no:114 Parsel no:5'de kayıtlı alan üzerinde "Tarımsal ve Hayvansal Tesis Alanı (Sera Tesisi)" yapılmak üzere hazırlanmış  1/5000 ölçekli  Nazım İmar planı doğrultusunda hazırlanmış  1/1000 ölçekli uygulama imar plan talebi

2-İlimiz Haliliye İlçesi Sırrın Mahallesi 1787 parsel, 4192 ada ve İmambakır Mahallesi 2695 ada 38 ve 39 parsellerde kayıtlı ve mevcut imar planında hayvansağlığı müdürlüğü emsal:0.50 Yençok:12.50 olarak planlı alanın resmi kurum alanı Emsal:1.75 Yençok:21.50 m olarak düzenlenmesine yönelik  hazırlanmış 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği

3-İlimiz Haliliye İlçesi Paşabağı mahallesi ada no:4098 Parsel No:1 yürürlükteki Nazım İmar Planında "İbadet Alanı" olarak planlı alanda  1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğine ilan askı sürecinde yapılan itirazın değerlendirilmesi talebi.

4- İlimiz Eyübiye  İlçesi Kendirci Mahallesi Ada No:98 Parsel  Parsel no:12'de kayıtlı alan üzerindeki taşınmazın   özel koşullu ticaret alanı olarak düzenlenmesine yönelik 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Plan Değişiklik talebi.

5-İlimiz Haliliye İlçesi Süleymaniye Mahallesi Ada no:4804 Parsel no:1'de kayıtlı ve mevcut imar planında ''Spor Tesisi Alanı'' olarak planlı alanda kottan çıkan alana ''Düğün salonu yapılabilir. eklenmesine yönelik  1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği doğrultusunda hazırlanmış  1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği talebi.

6-İlimiz Siverek İlçesi, Dönemeç Mahallesine yönelik hazırlanmış,  1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı doğrultusunda hazırlanmış  1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı

7-İlimiz Siverek İlçesi Camıkebir Mahallesi 2052 ada 1 parsel üzerinde “Konut Alanı” olarak planlı alanın “Eğitim Alanı” olarak düzenlenmesine yönelik  1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği doğrultusunda hazırlanmış  1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği

8-Şanlıurfa İli, Haliliye  İlçesi, Esenyayla Mahallesi, 316 parsel numaralı taşınmaz üzerinde faaliyet gösteren, işyeri açma ve çalıştırma ruhsatı bulunan "Akaryakıt Satış ve LPG İkmal İstasyonun"  İmar Planına işlenmesine yönelik 1/5000 Ölçekli Nazım  İmar Planı

 

ŞUSKİ GENEL KURULU

 

Eklenme Tarihi: 09.02.2018 15:17

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi - 2021 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı