NAZIM İMAR PLANI(KARAKÖPRÜ-KARAKÖPRÜ)

İ     L     A     N

 

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

 

 

İlimiz Karaköprü İlçesi Karaköprü Mahallesi 2069 nolu Ada 7 nolu Parselde kayıtlı alan üzerinde ‘’Konut Alanı’’ olarak planlı alanın ‘’Sosyal Tesis Alanı’’ olarak düzenlenmesine yönelik 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği Büyükşehir Belediye Meclisinin 19.01.2018 tarih ve 27 sayılı kararı ile onanmıştır.

 

3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. Maddesi gereğince Nazım İmar Planı Değişikliği , İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğünün girişindeki ilan tahtasına asılmak suretiyle ilan edilmiştir.

 

Sayın halkımıza duyurulur. 06/02/2018

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi - 2021 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı