NAZIM İMAR PLANI(SURUÇ-DİNLENCE)

İ     L     A     N

 

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

İlimiz Suruç İlçesi Dinlence mahallesi 145 ada 9, 10,14 ve 15 nolu parsellerde kayıtlı ve mevcut imar planında ''Konut Alanı '' olarak planlı alanın ''Ticaret Alanı'' olarak planlanmasına yönelik hazırlanmış 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Plan değişiklik teklifi Büyükşehir Belediye Meclisinin 19.01.2018 tarih ve 40 sayılı kararı ile onanmıştır.

 

3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. Maddesi gereğince Nazım İmar Planı Değişikliği İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğünün girişindeki ilan tahtasına asılmak suretiyle ilan edilmiştir.

Sayın halkımıza duyurulur. 07/02/2018

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi - 2021 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı