Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değ.

İ     L     A     N

 

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

 

            İlimiz Kent merkezine yönelik hazırlanmış 1/1.000 ölçekli Şanlıurfa Merkez Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Revizyonu plan notlarında geçen "İsim ve Reklam Panoları" başlıklı Plan Notu içeriğinin;

“4.11. İsim ve Reklam Panoları: Işıklı veya ışıksız reklam tabela ve panoları yola çıkma şeklinde  asılamaz. Bu tabelalar vitrin camlarına, bina cephelerine ve maksimum boyutları 0,50 m² ile 2 m2 arasında Kudeb tarafından hazırlanacak projeye göre, çevre ile uyumlu malzeme ve üslupta seçilerek asılacaktır.

Taşınmaz kültür varlığı niteliğine sahip tescilli yapılara ilişkin tabela uygulamalarının boyutları yukarıda verilen boyutları aşmamak koşuluyla, KUDEB tarafından belirlenecektir.

İsim ve reklam panoları ve tabelaları zemin katın üst kısmında uygun bir yerde tüm tabelaları bir bölgeye toplayacak şekilde veya üst katlarda her ofisin pencere, balkon vb bir öğesinde bina cephesinde bir düzen oluşturacak şekilde çevre ile uyumlu malzeme ve üslupta seçilerek asılacaktır.

Plan sınırları içinde yukarıda tanımlanan alanlar ile verilen ölçüler dışında, yapıya ait bahçeye, avluya, kaldırıma, yola, direklere, ağaçlara hiçbir şekilde düzeni bozan çevre ile uyumsuz sabit/hareketli reklam tabela ve panoları asılamaz.” şeklinde hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği Büyükşehir Belediye Meclisinin 19.01.2018 tarih ve 35 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

 

3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33.maddesi gereğince 1/1000 Ölçekli Uygulama Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Metropolitan Nazım İmar Planlama Şube Müdürlüğünün girişindeki ilan tahtasına asılmak suretiyle ilan edilmiştir.

 

Sayın halkımıza duyurulur. 02/02/2018

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi - 2021 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı