OCAK-2018 MECLİS KARARLARI

                         BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

                           OCAK -2018 MECLİS KARARLARI ÖZETLERİ                                                                                           

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat ÇİFTÇİ  Başkanlığında 15.01.2017 tarihinde, 1. Birleşimde toplanmış   aşağıda yazılı kararları almıştır.

01  Nolu Karar: Denetim Komisyonunda görev yapmak üzere, Meclis Üyeleri; Yusuf ÖZKUL, Hüseyin SÜRÜCÜ, Gülsüm Sobay MERCAN, Muzaffer KURT, Fatma DOĞAN aday olarak gösterildi. İsim listesine göre yapılan, gizli oylama,  açık tasnif sonucu; 48 oy kullanıldığı, geçerli olan 48 oydan; Yusuf ÖZKUL 48 oy, Hüseyin SÜRÜCÜ 48 oy, Gülsüm Sobay MERCAN 48 oy, Muzaffer KURT 48 oy, Fatma DOĞAN 35 oy aldıkları görüldü. Buna göre;

 

              Belediyenin bir önceki yıl (2017 Yılı) gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerinin denetimini yapmak için Denetim Komisyonuna, Belediye Meclis Üyeleri Yusuf ÖZKUL, Hüseyin SÜRÜCÜ, Gülsüm Sobay MERCAN, Muzaffer KURT, Fatma DOĞAN seçilmiş olup; 5393 sayılı Belediye Kanunun 25. maddesine göre, Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinde belirtilen şartlara uygun olarak, Kanunda belirtilen gösterge rakamının Devlet Memurlarına uygulanan aylık katsayıyla çarpımı sonucu bulunacak miktarda günlük (1/30 oranında brüt) ödeme yapılarak, İhtiyaç duyulması halinde Denetim Komisyonunda 29 iş günü görev yapmak üzere 2 uzmanın, Şanlıurfa Mali Müşavirler Odasından talep edilmesinin kabulüne,

   Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Meclis 1.Başkan V.Nihat KILIÇ  Başkanlığında 16.01.2017 tarihinde, 2. Birleşimde toplanmış   aşağıda yazılı kararları almıştır.

02 Nolu Karar: Siverek Belediye Meclisinin 02.01.2018 Salı günü saat 14:00’da yapılan Ocak Ay’ı olağan meclis toplantısında Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünden gelen Ek Bütçe ile ilgili olan 14 nolu meclis kararının incelenmesi için Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesinin kabulüne,

 03 Nolu Karar:  5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesi ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. Maddesinin (b) fıkrasına göre belediyemizde Tam Zamanlı Sözleşmeli olarak göreve başlayanlardan Mimar Mehmet Emin BAKIRCI, Şehir Plancısı Hikmet İNAN, Mühendis Abdulkadir BOZKURT, Mimar Muhammed Osman KAZAZ, Mühendis Mehmet TOPDAĞ, Mimar Reşit DEDEOĞLU, Mühendis Mehmet DEMİR ve Tekniker Ahmet ÇOBAN’a 01.01.2018 tarihinden geçerli olmak üzere, Maliye Bakanlığınca belirtilen net ücretin %25 fazlası olarak ödenmesinin kabulüne,

04  Nolu Karar:     Mülkiyeti Büyükşehir Belediyemize ait İlimiz muhtelif yerlerinde bulunan ekli listede ada parselleri belirtilen taşınmazların, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun hükümleri çerçevesinde ihale ile satışına, satış bedelinin %20’si Peşin, %80’i 24 aya kadar süreyle ve vade farkı alınmaksızın taksit halinde yapılacak olan ödeme planına göre satış şeklinde değerlendirilmesine ve ayrıca peşin ödemelerde ise son üç yılın kanuni faizinin ortalaması alınarak indirim yapılması için Belediye Encümeni’ne yetki verilmesi, konu ile ilgili daha önce alınan 21.09.2017 tarih ve 382 nolu Meclis kararının iptalinin kabulüne,

 05  Nolu Karar: İlimiz sınırları dahilinde toplu taşıma hizmeti veren Büyükşehir Belediyemiz denetiminde olan ticari plakaların (S, H, T, D, J) ruhsat işlemlerinde yolcu güvenliğinin sağlanması amacıyla, söz konusu ticari plakalı araçların ilgili mevzuatları çerçevesinde uygunluklarının denetlenebilmesi için Büyükşehir Belediyemiz bünyesinde oluşturulacak komisyon marifeti ile araç muayenelerinin zorunlu kılınması, Büyükşehir Belediyemizce gerçekleştirilecek araç uygunluk muayenelerinin “Araç Muayene Hizmet Bedeli” olarak ücret karşılığında yapılması ve ücretin belirlenmesi, Araç uygunluk muayene ücretinin, ilk tahsislerde ve araçlı/araçsız ticari plaka kullanım hakkının el değiştirmesi durumunda alıcıdan alınması hususunun görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesinin kabulüne,

 

 06  Nolu Karar: Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde açık alanlarda ilan, reklam ve tanıtım araçlarının yol açtığı görsel kirlilik, güvenlik ve bilgilendirme sorunlarını ortadan kaldırmayı, etkin bir iletişim aracı olan ilan ve reklam araçlarının kent bütününde, kentin görselliğine ve estetiğine katkı sağlamak üzere kullanımını düzenlemeyi, bu işleri yapan gerçek kişilerle, özel ve kamu tüzel kişilerinin uymaları zorunlu esasları belirlemek amacıyla 08.11.2017 tarih ve 1555/3 sayılı Sayıştay görüşüne istinaden gerekli düzeltmeleri yapılan İlan, Reklam, Tabela Ve Tanıtım Yönetmeliğinin kabulüne,

 07  Nolu Karar: Belediyemize ait Karaköprü ilçesi Kaşmer dağı mevki Mehmetçik köyü sınırlarında bulunan 200803079, 200803074 ve 200803075 nolu maden ruhsatlarının; Mevcut alanların 02.03.2015 tarih ve 7387 Bakanlar Kurulu kararıyla kentsel gelişim ve dönüşüm alanı ilan edilen ruhsatlı sahalarda herhangi bir madencilik faaliyeti olmadığından, ilgili ruhsatlarla ilgili Harç, Vergi ve Ceza gibi ödemelerin oluşmaması için maden ruhsatlarımızın iptal edilmesinin kabulüne,

 08  Nolu Karar: Eyyübiye Belediyesi tasarrufunda bulunan Hayati Harrani Mahallesinde bulunan kuzeyi 3895 Sk. doğusu 4012 Sk. Güneyinde 4008 Sk. ve batısında 3917 Sk. İle çevrili Kadın Kültür Merkezi, Gençlik Merkezi ve Konferans salonunun bulunduğu alanı ve üzerindeki bina ve müştemilatları ile birlikte Büyükşehir Belediyemiz adına devredilmesine ve karşılığında Büyükşehir Belediyemiz mülkiyetindeki İlimiz, Eyyübiye İlçesi, Yenice Mahallesi sınırlarında bulunan Taşınmazların alan metrekare ve bedel farkı gözetmeksizin takasının (trampa) yapılmasının kabulüne,

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Meclis 1.Başkan V.Nihat KILIÇ  Başkanlığında    17.01.2017 tarihinde, 3. Birleşimde toplanmış   aşağıda yazılı kararları almıştır.

 09  Nolu Karar: Eyyübiye İlçesi Özlü Mahallesinde bulunan 25 haneli Küme evlere Işıkdağlar isminin verilmesi ile ilgili gerekli çalışmaların yapılarak Meclisimize sunulması için konunun Araştırma, İnceleme ve Yabancılar Komisyonuna havale edilmesinin kabulüne,

10 Nolu Karar: İlimizde son dönemlerde artan intihar nedenleri ve çözüm yolları konusunda gerekli araştırmaların yapılarak Meclisimize sunulması için konunun Çevre ve Sağlık Komisyonuna havale edilmesinin kabulüne,

11 Nolu Karar:  İlimizin Büyükşehir olmasından itibaren açılmış olan kanalizasyonların sayısı ve ilimizde bulunan kanalizasyonların genel durumları ile ilgili gerekli araştırmaların yapılarak Meclisimize sunulması için konunun Kırsal Kalkınma, Su ve Kanal Hizmetleri Komisyonuna havale edilmesinin kabulüne,

12 Nolu Karar: İlimizde numara verilmiş olan ya da yeni açılacak olan caddelerden birine “Kudüs Caddesi” isminin verilmesi ile ilgili gerekli araştırmaların yapılarak Meclisimize sunulması için konunun Araştırma, İnceleme ve Yabancılar Komisyonuna havale edilmesinin kabulüne,

13 Nolu Karar:  Engelli vatandaşlarımıza barınma, sığınma, tedavi amacıyla yapılan kurumların engellilere yönelik yapılan su indiriminden faydalanılması ile ilgili gerekli araştırmaların yapılarak Meclisimize sunulması için konunun Sosyal Hizmetler, Engelliler ve Halkla İlişkiler Komisyonuna havale edilmesinin kabulüne,

14 Nolu Karar: İlimizde vatandaşlarımızı artan uyuşturucudan korumak, uyuşturucu kullanan kişilere gereken yardımları sağlamak ve uyuşturucu ile mücadelede daha etkin çalışmaların yapılması amacıyla “Uyuşturucu İle Mücadele Komisyonu” kurulmasının kabulüne,

   Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Meclis 1.Başkan V.Nihat KILIÇ  Başkanlığında 18.01.2018 tarihinde, 4. Birleşimde toplanmış   aşağıda yazılı kararları almıştır.

  15  Nolu Karar: Sosyal Hizmetler, Engelliler ve Halkla İlişkiler Komisyonuna ait Huzurevlerinde bulunan kişilerin genel durumları ile ilgili komisyon  tarafından hazırlanan raporun İlgili Daire Başkanlıklarına gönderilmesinin kabulüne,

  16 Nolu Karar: Gençlik ve Spor Komisyonu tarafından hazırlanan Gençlik Sorunlarının Nedenleri ile ilgili komisyon tarafından hazırlanan  raporun İlgili Daire Başkanlıklarına gönderilmesinin kabulüne,  

  17 Nolu Karar: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Komisyonu tarafından hazırlanan Şanlıurfa Organize Sanayide bulunan Besi Hayvancılığının durumu ile ilgili komisyon tarafından hazırlanan  raporun İlgili Daire Başkanlıklarına gönderilmesinin kabulüne,

  18 Nolu Karar:Kültür ve Eğitim Komisyonu tarafından hazırlanan Eğitim ve Öğretim Alanlarını Uyuşturucudan korumak amacıyla yapılan çalışmalar ile ilgili komisyon tarafından hazırlanan  raporun İlgili Daire Başkanlıklarına gönderilmesinin kabulüne,

  19  Nolu Karar: Şanlıurfa’nın Tarihi ve Kültürünü Araştırma ve Kent Estetiği Komisyonu tarafından hazırlanan Karakoyun Deresinin ıslahı ile ilgili  raporun İlgili Daire Başkanlıklarına gönderilmesinin kabulüne,

  20  Nolu Karar: Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından hazırlanan Muhtarlık Bürolarının Elektrik ve Su ihtiyaçlarının karşılanması ile ilgili komisyon tarafından hazırlanan  raporun gereğinin yapılması için İlgili Daire Başkanlıklarına gönderilmesinin kabulüne,

   Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Meclisi Meclis 2. Başkan V. Sait KAYA    Başkanlığında 19.01.2018 tarihinde, 5. Birleşimde toplanarak aşağıda yazılı kararları almıştır

  21Nolu Karar: İlimiz Viranşehir İlçesi Tekye Mahallesi 14 ada 127, 128, 129, 130, 131 ve 132 nolu parsellerde kayıtlı ve mevcut imar planında ''Konut Alanı'' olarak planlı alanın ''Park'' olarak düzenlenmesine yönelik hazırlanmış 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğinin kabulüne,

  22 Nolu Karar: İlimiz Karaköprü İlçesi Seyrantepe Mahallesi 360 ada 3 nolu parselde kayıtlı ve E: 1.00 ve Yençok: 24,5m yapılaşma koşullarına sahip Konut alanının Yençok: 36.5 m olarak düzenlenmesine yönelik hazırlanmış 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan değişiklik teklifinin kabulüne,

   23 Nolu Karar: İlimiz Karaköprü İlçesi Doğukent Mahallesi sınırlarında bulunan 1784 ada 21 parselde kayıtlı alan üzerinde hazırlanmış 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklik teklifinin kabulüne,

  24  Nolu Karar: İlimiz Karaköprü İlçesi Pınarbaşı Mahallesi Parsel No: 153,154 ve 156'da kayıtlı taşınmaz üzerinde Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı olarak düzenlenmesine yönelik hazırlanmış 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı teklifinin kabulüne,

    25  Nolu Karar: İlimiz Bozova İlçesi Gölbaşı Mahallesi Ada No: 1 Parsel No: 1'de kayıtlı taşınmaz üzerinde hazırlanmış 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik teklifinin kabulüne,

      26  Nolu Karar:    İlimiz Birecik İlçesi Karşıyaka Mahallesi ada no: 102 parsel no: 108'de kayıtlı alan üzerinde Büyükşehir Belediye Meclisinin 25.11.2016 tarih ve 562 sayılı kararıyla onaylanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı doğrultusunda hazırlanmış 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan teklifinin kabulüne,

    27  Nolu Karar:  İlimiz Karaköprü İlçesi Karaköprü Mahallesi 2069 nolu Ada ve 7 nolu Parselde kayıtlı alan üzerinde ‘’Konut Alanı’’ olarak planlı alanın ‘’Sosyal Tesis Alanı’’ olarak düzenlenmesine yönelik 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin kabulüne,

   28  Nolu Karar: İlimiz Haliliye İlçesi İpekyol Mahallesi ada no: 213 parsel no: 12 ve 13’te kayıtlı alanda Büyükşehir Belediye Meclisinin 18.12.2015 tarih ve 623 sayılı Kararı ve Şanlıurfa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 27.09.2016 tarih ve 2135 sayılı Kararı ile onanan, 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği doğrultusunda hazırlanmış 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişiklik teklifinin kabulüne,

    29  Nolu Karar: İlimiz Siverek İlçesi Şekerli Mahallesi parsel no: 461 'de '' Güneş Enerji Santrali'' olarak planlı alanda hazırlanmış 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliği ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği teklifinin kabulüne,

 

    30  Nolu Karar:İlimiz Karaköprü İlçesi Karaköprü Mahallesi 2800 nolu Ada ve 5 nolu Parselde kayıtlı alan üzerinde “Konut Alanı’’ olarak planlı alanın “Sosyal Tesis Alanı” olarak düzenlenmesine yönelik hazırlanmış 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin kabulüne,

   31  Nolu Karar: İlimiz Harran İlçesi Harran Mahallesi 176 Ada 1 nolu Parselde kayıtlı alan üzerinde "Atıksu Tesisleri Alanı" yapılmasına yönelik 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı teklifinin kabulüne,

  32  Nolu Karar: İlimiz Eyyübiye İlçesi Yenice Mahallesi Ada no: 4169 Parsel no: 23 ve Parsel no: 485, 723, 745 nolu taşınmazlar üzerinde hazırlanmış ve Büyükşehir Belediye Meclisinin 29.11.2017 tarih ve 521 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine ilan askı sürecinde yapılan itirazın kabul edilerek ilimiz Eyyübiye ilçesi Yenice mahallesi 4169 ada 23 parselde kayıtlı alanın  ''Konut Alanı'' ve 485, 723, 745 nolu parsellerde kayıtlı alanın ''Kültürel Tesis Alanı (Gençlik Merkezi)'' olarak Planlanmasının kabulüne,

  33  Nolu Karar: İlimiz Harran İlçesi Göktaş Mahallesi Parsel no: 3’te kayıtlı taşınmaz üzerinde Enerji Üretim Alanı (GES) yapımına yönelik hazırlanmış 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan teklifinin kabulüne,

  34  Nolu Karar:    İlimiz Harran İlçesi Yenidoğan Mahallesi Parsel no: 294 ve 299’da kayıtlı alan üzerinde Enerji Üretim Alanı (Güneş Enerji Üretim Santrali) olarak planlanmasına yönelik hazırlanmış 1/5000 Ölçekli İlave+Revizyon Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli İlave+Revizyon Uygulama İmar Planı teklifinin kabulüne,

 35  Nolu Karar: İlimiz Kent merkezine yönelik hazırlanmış 1/1000 ölçekli Şanlıurfa Merkez Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Revizyonu plan notlarında geçen "İsim ve Reklam Panoları" başlıklı Plan Notu içeriğinin;

“4.11. İsim ve Reklam Panoları: Işıklı veya ışıksız reklam tabela ve panoları yola çıkma şeklinde asılamaz. Bu tabelalar vitrin camlarına, bina cephelerine ve maksimum boyutları 0,50 m² ile 2 m2 arasında Kudeb tarafından hazırlanacak projeye göre, çevre ile uyumlu malzeme ve üslupta seçilerek asılacaktır.

Taşınmaz kültür varlığı niteliğine sahip tescilli yapılara ilişkin tabela uygulamalarının boyutları yukarıda verilen boyutları aşmamak koşuluyla, KUDEB tarafından belirlenecektir.

İsim ve reklam panoları ve tabelaları zemin katın üst kısmında uygun bir yerde tüm tabelaları bir bölgeye toplayacak şekilde veya üst katlarda her ofisin pencere, balkon vb. bir öğesinde bina cephesinde bir düzen oluşturacak şekilde çevre ile uyumlu malzeme ve üslupta seçilerek asılacaktır.

Plan sınırları içinde yukarıda tanımlanan alanlar ile verilen ölçüler dışında, yapıya ait bahçeye, avluya, kaldırıma, yola, direklere, ağaçlara hiçbir şekilde düzeni bozan çevre ile uyumsuz sabit/hareketli reklam tabela ve panoları asılamaz.” Şeklinde değiştirilmesinin kabulüne,

  36  Nolu Karar:  Birecik İlçesi Çoğan Mahallesi mülkiyeti TOKİ’ye ait Parsel No: 1918 ve 1919'da kayıtlı taşınmazlar üzerinde hazırlanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı teklifinin kabulüne,

  37  Nolu Karar: İlimiz Siverek ilçesi Karakoyun Mahallesinde bulunan Mülkiyeti Siverek Belediyesine ait 680, 681 ve 682 nolu parseller üzerinde mevcut Nazım İmar Planında "Pazar Alanı" ve "Ticaret Alanı" olarak planlı alanın "Kamu Hizmet Alanına" dönüştürülmesine yönelik hazırlanmış 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.08.2017 tarih ve 349 sayılı kararı ile ilana çıkarılmış olup; Söz konusu Nazım İmar Planı Değişikliğine askı sürecinde İbrahim Halil Taşçı tarafından 18.12.2017 tarih ve E.24487 sayılı yazı ile itiraz edilmiştir. Bahse konu Nazım İmar Planı Değişikliğine yapılan itiraz komisyonumuzca değerlendirilmiş olup; söz konusu 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğinin iptal edilmesinin kabulüne,

  38  Nolu Karar: İlimiz Siverek İlçesi, Başdeğirmen Mahallesi ada no 106,  parsel no 3'te kayıtlı taşınmaz üzerinde Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.08.2017 tarih ve 350 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planını doğrultusunda hazırlanmış ve Siverek Belediye Meclisinin 05.12.2017 tarih ve 66 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı teklifinin kabulüne,

  39  Nolu Karar: İlimiz, Karaköprü İlçesi, Aşık Mahallesi, 83 nolu parsel üzerinde “Akaryakıt ve Lpg Satış İstasyonu” yapımına yönelik hazırlanmış 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planının kabulüne,

  40  Nolu Karar: İlimiz Suruç İlçesi Dinlence Mahallesi 145 ada 9, 10, 14 ve 15 nolu parsellerde kayıtlı ve mevcut imar planında ''Konut Alanı '' olarak planlı alanın ''Ticaret Alanı'' olarak planlanmasına yönelik hazırlanmış 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Plan değişiklik teklifinin kabulüne,

Karar verilmiştir.

        Şubat   Ay’ı  Meclis Toplantısı 12/02/2018 'da saat 14.00'da yapılacaktır.

 

İLGİLİLERE    DUYRULUR

 

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi - 2021 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı