NAZIM İMAR PLANI(HALİLİYE-KONUKLU)

İ     L     A     N

 

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

İlimiz Haliliye İlçesi Konuklu Mahallesi 117 Ada, 2 nolu Parselde kayıtlı alan üzerinde “Tarımsal ve Hayvansal Tesis Alanı” yapımına yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı teklifi Büyükşehir Belediye Meclisinin 25.11.2016 tarih ve 561 sayılı kararı ile onanmıştır.

 

3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. Maddesi gereğince 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı, İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğünün girişindeki ilan tahtasına asılmak suretiyle ilan edilmiştir.

Sayın halkımıza duyurulur. 29/01/2018

 

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi - 2021 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı