NAZIM VE UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ(BOZOVA-GÖLBAŞI)

İ     L     A     N

 

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

İlimiz Bozova İlçesi Gölbaşı Mahallesi Ada no:1 Parsel no:1'de kayıtlı taşınmaz üzerinde hazırlanmış 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklik teklifi Büyükşehir Belediye Meclisinin 19.01.201 tarih ve 25 sayılı kararı ile onanmıştır.

 

3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. Maddesi gereğince Nazım İmar Planı Değişikliği ve Uygulama imar planı Değişikliği , İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğünün girişindeki ilan tahtasına asılmak suretiyle ilan edilmiştir.

Sayın halkımıza duyurulur. 26/01/2018

 

 

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi - 2021 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı