ARALIK OLAĞANÜSTÜ MECLİS KARARI

                                 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

                          ARALIK-2017 OLAĞANÜSTÜ  MECLİS KARARLARI ÖZETİ                                                                                                          

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Meclis 1.Başkan V. Nihat KILIÇ  Başkanlığında 22.12.2017 tarihinde, Olağanüstü  Birleşimde toplanmış   aşağıda yazılı kararları almıştır.

583 Nolu Karar: Belediyemizin %12 pay karşılığı 300,000,00 (ÜçyüzbinTürkLirası) bedelle Şanlıurfa Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesine ortak olunması, ortaklık payından dolayı ödenen paradan geriye kalan 168.000,00 (YüzaltmışsekizbinTürkLirası)’nın ödenmesi ve müteşebbis heyetine 2 Asil, 2 yedek üyenin belirlenmesi için Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesi, İş ve işlemlerinin yürütülmesi için kararın Strateji ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığına gönderilmesinin kabulüne,

 

 

Karar verilmiştir.

 

        Ocak     Ay’ı  Meclis Toplantısı 15/01/2018 'da saat 14.00'da yapılacaktır.

 

İLGİLİLERE    DUYRULUR

 

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi - 2021 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı