NAZIM VE UYGULAMA İMAR PLANI(KARAKÖPRÜ-MAŞUK)

İ     L     A     N

 

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

Büyükşehir Belediye Meclisinin 22.09.2017 tarih ve 430 sayılı kararı ile onaylanan İlimiz Karaköprü ilçesi Maşuk-Aşık-Mehmetcik Mahallesi sınırları içerisinde hazırlanmış İlave+Revizyon 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğine ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına yapılan itirazlar değerlendirilip Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.12.2017 tarih ve 570 sayılı kararı ile yeniden onanmıştır.

 

3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. Maddesi gereğince Nazım İmar Planı Değişikliği ve Uygulama İmar Planı, kısmi olarak İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğünün girişindeki ilan tahtasına asılmak suretiyle ilan edilmiştir.

 

Sayın halkımıza duyurulur. 20/12/2017

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi - 2021 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı