ARALIK-2017 MECLİS KARARLARI

                       BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

                          ARALIK-2017 MECLİS KARARLARI                                          

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Meclis 1.Başkan V. Nihat KILIÇ  Başkanlığında 11.12.2017 tarihinde, 1. Birleşimde toplanmış   herhangi bir karar alınmamıştır.

 

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Meclis 1.Başkan V. Nihat KILIÇ  Başkanlığında 12.12.2017 tarihinde, 2. Birleşimde toplanmış   aşağıda yazılı kararları almıştır.

 

557  Nolu Karar: Belediyemiz adına kayıtlı bulunan ve ekli krokide sınırları belirtilen alandaki taşınmazlar ve ihdasen oluşacak taşınmazların,  hak sahipleri lehine kullanılmak üzere 1 TL/m² iz bedeli üzerinden TOKİ ile yapılan protokol kapsamında TOKİ’ye devrinin yapılması ve protokolde belirtilen veya belirtilmeyen hususlara ilişkin TOKİ ile protokoller yapılması için Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat ÇİFTÇİ’ye yetki verilmesinin kabulüne,

558  Nolu Karar: ŞUSKİ Yönetim Kurulunca ön incelemesi tamamlanan EK’te belirtilen “Laboratuvar Analiz Ücretleri” ile ilgili Yönetim Kurulu Kararının incelenmesi için Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesinin kabulüne,

559  Nolu Karar: Fenilketonüri hastaları ile ilgili çalışmalar ile ilgili Çevre ve Sağlık Komisyonu tarafından hazırlanan raporun İlgili Daire Başkanlıklarına gönderilmesinin kabulüne,

560  Nolu Karar: Şanlıurfa İli Birecik İlçesi Bağlarbaşı Mahallesinde bulunan “Vali Yusuf YAVAŞCAN Caddesi” isminin Mardin İli Nusaybin İlçesinde görevi başında şehit düşen hemşehrimiz Polis memuru Turğut İNAÇ’ın isminin verilerek “Şehit Polis Turğut İNAÇ Caddesi” olarak değiştirilmesinin kabulüne,     

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Meclis 1.Başkan V.Nihat KILIÇ  Başkanlığında 13.12.2017 tarihinde, 3. Birleşimde toplanmış   aşağıda yazılı kararları almıştır.

  561 Nolu Karar: Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Meclisinin 10/06/2014 tarih ve 66 sayılı kararı ile onaylanıp yürürlüğe giren “Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kuruluş, Görev ve Çalışma Esaslarına Dair Yönetmeliği” yürürlükten kaldıran ve yeni düzenlemeler içeren “Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kuruluş, Görev ve Çalışma Esaslarına Dair Yönetmelik” taslağı Sayıştay görüşü alınmak üzere kabulüne,

  562 Nolu Karar:    İlimiz Haliliye İlçesi Sırrın Mahallesi parsel no: 1002 ve 2607'de kayıtlı alan üzerinde hazırlanmış 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliği ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Değişiklik teklifi; 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince kabulüne,

  563 Nolu Karar: İlimiz Karaköprü İlçesi Seyrantepe (Maşuk) Mahallesi Ada No: 279 parsel no: 1, 2, 3’te kayıtlı alan üzerinde hazırlanmış 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişiklik teklifi; 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince kabulüne,

  564 Nolu Karar: İlimiz Suruç İlçesi Sarayaltı Mahallesi Ada: 49, Parsel No:1, 3, 23, 24, 25, 26, 29 ve 30’da kayıtlı Alan üzerinde hazırlanmış ve Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.10.2017 tarih ve 446 sayılı karar ile onaylanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine ilan askı süresinde Şanlıurfa Milli Emlak Müdürlüğünce yapılan itiraz’ın reddedilmesinin kabulüne,

  565 Nolu Karar: İlimiz Karaköprü İlçesi Çevik Kuvet kavşak projesinin imar planına işlenmesi amacıyla hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişiklik teklifinin kabulüne,

  566 Nolu Karar: İlimiz Haliliye İlçesi Diphisar Mahallesi 121 ada 1 nolu parsel ve 122 ada 1 nolu parselde kayıtlı alan üzerinde ''Güneş Enerji Santrali'' yapımına yönelik Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.12.2016 tarih ve 606 sayılı kararıyla onaylana 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı doğrultusunda hazırlanmış 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan teklifinin kabulüne,

  567  Nolu Karar: İlimiz Karaköprü İlçesi Maşuk Mahallesi Ada No: 232 parsel no: 4 ve 6’da kayıtlı alan üzerinde hazırlanmış 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Plan değişiklik teklifinin kabulüne,

  568  Nolu Karar: İlimiz Eyyübiye İlçesi Yanıkçöğür Mahallesi parsel no: 251'de kayıtlı alan üzerinde hazırlanmış 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı teklifinin kabulüne,

  569  Nolu Karar: İlimiz Haliliye İlçesi Atatürk Mahallesi Ada no: 572 Parsel no: 21'de kayıtlı alan üzerinde hazırlanmış ve Haliliye Belediye Meclisinin 13.09.2017 tarih ve 234 sayılı kararıyla onaylanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişiklik Teklifinde alanın Ayrık Nizam 7 kat, imar ada çizgisinin mevcut imar planında bulunan hatta çekilmesi, yapı yaklaşma mesafelerinin ön ve yan bahçelerden 3 metre, arka bahçeden 4,5 metre koşullarında değiştirilmesinin kabulüne,

  570  Nolu Karar: Büyükşehir Belediye Meclisinin 22.09.2017 tarih ve 430 sayılı kararı ile onaylanıp 26.09.2017-27.10.2017 tarihleri arasında askı işlemi yapılan İlimiz Karaköprü İlçesi  Maşuk-Aşık Mahallesi 1/5000 Ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı ve Karaköprü İlçesi Aşık-Maşuk-Mehmetçik ve Haliliye İlçesi Süleymaniye Mahallesi sınırları sınırlarındaki 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planına askı sürecinde yapılan itirazlardan;

 

Etem Şeker, Faruk Şeker, Halil Kara, İbrahim Halil Tatlı, İbrahim Uşaklı, Kemal Polat, Kemal Polat, M.İzeddin Çalışkan, Mahmut Çelik, Mahmut Çelik, Mahmut Çelik, Mahmut Çelik, Mahmut Çelik, Mehmet Kara, Mehmet Topraklı, Mekiye Çiftçi, Mursel Uyguner, Müslüm Dağdeviren, Osman Günay, Ömer Topraklı, Süleyman Toprak, Vedat ÖncülVehbi Ağır, Vehbi Toprak, Veysi Tatlı, Yaşar Dağdeviren, Şanlıurfa Milli Emlak Müdürlüğü İsimli vatandaşların ve kurumların yapmış oldukları itirazların reddedilmesi,  Atalay Özpolat, Aydın Keklik, Emin Kılıç, İsa Yıldırım isimli vatandaşların ise itirazlarının kabul edilerek Revizyon Nazım İmar Planının ve Uygulama İmar Planının yeniden düzenlenmesinin kabulüne,

 

  571  Nolu Karar: İlimiz Karaköprü İlçesi Seyrantepe Mahallesi 169 ada 1 nolu parselde kayıtlı ve mevcut imar planında ''Eğitim Alanı'' olarak planlı alanın ''Özel Eğitim Alanı'' olarak planlanmasına yönelik hazırlanmış 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin kabulüne,

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Meclisi Meclis 1. Başkan V. Nihat KILIÇ    Başkanlığında 14.12.2017 tarihinde, 4. Birleşimde toplanarak aşağıda yazılı kararları almıştır

  572 Nolu Karar: İlimiz Karaköprü İlçesi Küçükalanlı Mahallesine yönelik Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 15.04.2016 tarih ve 198 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı doğrultusunda hazırlanmış ve Karaköprü Belediye Meclisinin 06.09.2017 tarih ve 95 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı teklifinin kabulüne,

  573 Nolu Karar: İlimiz Karaköprü İlçesi Lüleci Mahallesine yönelik Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 17.10.2016 tarih ve 486 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı doğrultusunda hazırlanmış ve Karaköprü Belediye Meclisinin 06.09.2017 tarih ve 96 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı teklifinin kabulüne,

  574 Nolu Karar: İlimiz Karaköprü İlçesi Yoğunburç Mahallesine yönelik Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.05.2016 tarih ve 257  sayılı kararı ile onaylanan 1/5000  ölçekli Nazım İmar Planı doğrultusunda hazırlanmış ve Karaköprü Belediye Meclisinin 06.09.2017 tarih ve 98 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı teklifinin kabulüne,

  575 Nolu Karar: İlimiz Akçakale İlçesi, Yeşerti Mahallesi 136 ada 4 nolu parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde  "Akaryakıt Satış ve LPG İkmal İstasyonu" yapılmasına yönelik hazırlanmış 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı teklifinin kabulüne,

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Meclisi Meclis 1. Başkan V. Nihat KILIÇ  Başkanlığında 15.12.2017 tarihinde, 5. Birleşimde toplanmış   aşağıda yazılı kararları almıştır.

 576 Nolu Karar: İlimiz Karaköprü İlçesi Köksüren Mahallesine yönelik Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 17.10.2016 tarih ve 490 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı doğrultusunda hazırlanmış ve Karaköprü Belediye Meclisinin 06.09.2017 tarih ve 94 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı teklifinde; hâlihazır ve yapılaşma durumuna göre bazı ada formlarının düzenlenip değiştirilmesinin kabulüne,

 577 Nolu Karar: İlimiz Karaköprü İlçesi Otlukalan Mahallesine yönelik Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 17.05.2016 tarih ve 256  sayılı kararı ile onaylanan 1/5000  ölçekli Nazım İmar Planı doğrultusunda hazırlanmış ve Karaköprü Belediye Meclisinin 06.09.2017 tarih ve 97 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı teklifinde; halihazır ve yapılaşma durumuna göre bazı ada formlarının düzenlenip değiştirilmesinin kabulüne,

 578 Nolu Karar: İlimiz Karaköprü İlçesi Yukarıgöbekli Mahallesine yönelik Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 18.11.2016 tarih ve 532  sayılı kararı ile onaylanan 1/5000  ölçekli Nazım İmar Planı doğrultusunda hazırlanmış ve Karaköprü Belediye Meclisinin 06.09.2017 tarih ve 99 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı teklifinde; halihazır ve yapılaşma durumuna göre bazı ada formlarının düzenlenip değiştirilmesinin kabulüne,

 579 Nolu Karar:   İlimiz Karaköprü İlçesi, Yaylacık Mahallesi  362 ve 366  nolu parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.06.2017 tarih ve 253 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planına Karaköprü Belediyesinde ilan askı sürecinde yapılan itirazın değerlendirilerek Karaköprü Belediye Meclisinin 03.10.2017 tarih ve 111 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı plan notlarından "hızlı yemek" ibaresinin çıkartılıp ve "Akaryakıt Satış ve LPG İkmal İstasyonu"nun yapılaşma koşullarının E=0.40 Yençok =2 kat olarak  değiştirilmesinin kabulüne,

 580 Nolu Karar: İlimiz Haliliye İlçesi, Ballıca Mahallesine yönelik hazırlanmış ve Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.08.2016 tarih ve 400 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı doğrultusunda hazırlanmış ve Haliliye Belediye Meclisinin 07.07.2017 tarih ve 188 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı teklifinde; hâlihazır ve yapılaşma durumuna göre bazı ada formlarının düzenlenip değiştirilmesinin kabulüne,

 581 Nolu Karar: 2018 yılı içinde Büyükşehir Belediyesi’nin vektör mücadelesine ayıracağı ödeneğin; %30’unun ilçenin yüz ölçümü, %70’inin ilçe nüfuslarına göre ilçe belediyelerine aktarılması, gerekli denetimlerin Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılması ve konu ile ilgili İlçe Belediyeleri ile Protokol yapma yetkisinin Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığına verilmesinin kabulüne

 582 Nolu Karar: Karacadağ Kalkınma Ajansı, Şanlıurfa Valiliği, Büyükşehir Belediyemiz, Eyyübiye Belediyesi ve Şanlıurfa Ticaret Sanayi Odası tarafından 11.09.2014 tarihinde imzalanan “Şanlıurfa’da Tarih Yeniden Canlanıyor” projesi Kurumlar Arası İşbirliği Protokolünde zikredilen taşınmazlara karşılık İlimiz Eyyübiye İlçesi, Pınarbaşı Mahallesi 276 ada 14 numaralı parselde kayıtlı restorasyonu ve tadilatı tamamlanmış Barutçu Hanı’nın Turizm Yönetişim Modeline projenin hizmet süresince tahsis edilmesinin kabulüne,

Karar verilmiştir.

 

        Ocak     Ay’ı  Meclis Toplantısı 15/01/2018 'da saat 14.00'da yapılacaktır.

 

İLGİLİLERE    DUYRULUR

 

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi - 2021 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı