NAZIM VE UYGULAMA İMAR PLANI(HİLVAN-FAİK)

 

İ     L     A     N

 

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

İlimiz Hilvan İlçesi Faik Mahallesi 167 nolu parsel'de kayıtlı alan üzerinde 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı  teklifi Büyükşehir Belediye Meclisinin 29.11.2017 tarih ve 519 sayılı kararı ile onanmıştır.

 

3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. Maddesi gereğince Nazım İmar Planı ve Uygulama İmar Planı İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğünün girişindeki ilan tahtasına asılmak suretiyle ilan edilmiştir.

 

Sayın halkımıza duyurulur. 05/01/2017

 

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi - 2021 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı