NAZIM VE UYGULAMA İMAR PLANI(VİRANŞEHİR-DEMİRCİ)

İ     L     A     N

 

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

İlimiz Viranşehir İlçesi Demirci Mahallesi parsel no:326'da kayıtlı alan üzerinde "Enerji Üretim Alanı (Güneş Enerji Üretim Santrali)" yapımına yönelik hazırlanmış 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan  teklifi Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.10.2017 tarih ve 451 sayılı kararı ile onanmıştır.

3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. Maddesi gereğince Nazım İmar Planı ve Uygulama İmar Planı, İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğünün girişindeki ilan tahtasına asılmak suretiyle ilan edilmiştir.

Sayın halkımıza duyurulur. 04/01/2018

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi - 2021 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı