NAZIM VE UYGULAMA İMAR PLANI DEĞ.(KARAKÖPRÜ-ESENTEPE)

İ  L  A  N

 

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

İlimiz Karaköprü İlçesi Esentepe Mahallesi ada no:5653 parsel no: 2,3, 1054, 1055, 1056, 1057, 1058, 1059, 1060, 1061, 1062, 1071, 1072, 1073, 1074, 1075, 1076, 1077, 1078, 1079, 1080, 1081, 1082, 1083, 1084, 1085, 1086, 1089, 1090, 1091, 1092, 1093, 1094, 1095, 1096, 1097, 1098, 1099, 1100, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1112, 1114, 2502, Ada No:5759 Parsel No:1 ve Ada No:1847 Parsel No:3’de kayıtlı ve yürürlükteki imar planında “Özel Proje Alanı” olarak planlı alanın “Eğitim Alanı” olarak düzenlenmesine yönelik hazırlanmış 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi Büyükşehir Belediye Meclisinin 29.11.2017 tarih ve 540 sayılı kararı ile onanmıştır.

 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. Maddesi gereğince Nazım İmar Planı Değişikliği ve Uygulama imar planı Değişikliği, İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğünün girişindeki ilan tahtasına asılmak suretiyle ilan edilmiştir.

Sayın halkımıza duyurulur. 26/12/2017

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi - 2021 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı