UYGULAMA İMAR PLANI(KARAKÖPRÜ-GÖLPINAR)

İ     L     A     N

 

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

İlimiz Karaköprü İlçesi Gölpınar Mahallesi Parsel No:565 kayıtlı alan üzerinde Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.09.2015 tarih ve 501 sayılı kararı ile onaylanmış 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı doğrultusunda hazırlanmış "Örtü Altı Tarım Alanı (Sera)" olarak planlanmasına yönelik 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı teklifi Büyükşehir Belediye Meclisinin 29.11.2017 tarih ve 531 sayılı kararı ile onanmıştır.

 

3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. Maddesi gereğince Uygulama imar planı İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğünün girişindeki ilan tahtasına asılmak suretiyle ilan edilmiştir.

Sayın halkımıza duyurulur. 25/12/2017

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi - 2021 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı