NAZIM VE UYGULAMA İMAR PLANI(HALİLİYE-KONUKLU)

İ     L     A     N

 

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

İlimiz Haliliye İlçesi Konuklu Mahallesi Parsel no:413'de kayıtlı alan üzerinde "Konut Alanı" olarak planlı alanın "Eğitim Alanı" olarak planlanmasına yönelik hazırlanmış 1/5000 Ölçekli Nazım ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi Büyükşehir Belediye Meclisinin 30.11.2017 tarih ve 548 sayılı kararı ile onanmıştır.

 

3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. Maddesi gereğince Nazım İmar Planı Değişikliği ve Uygulama imar planı Değişikliği , İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğünün girişindeki ilan tahtasına asılmak suretiyle ilan edilmiştir.

Sayın halkımıza duyurulur. 25/12/2017

 

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi - 2021 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı