NAZIM VE UYGULAMA İMAR PLANI (HALİLİYE-AŞAĞIİÇKARA)

İ     L     A     N

 

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

 

İlimiz Haliliye İlçesi Aşağı İçkara ve Kuşluca Mahalleleri sınırları içerisinde hazırlanmış olan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Büyükşehir Belediye Meclisinin 29.11.2017 tarih ve 528 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

 

3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin  33.maddesi gereğince Nazım İmar Planı ve Uygulama İmar Planı, İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Metropolitan Nazım İmar Planlama Şube Müdürlüğünde ve Aşağı İçkara Muhtarlığında asılmak suretiyle ilan edilmiştir.

 

Sayın halkımıza duyurulur. 19/12/2017

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi - 2021 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı