Nazım İmar Planı Hak.(Karaköprü/Maşuk)

İLAN
BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İlimiz Karaköprü İlçesi Maşuk Mahallesi Ada No:232 parsel no:4 ve 6‘da kayıtlı alan üzerinde hazırlanmış 1/5000 Ölçekli ilave+Nazım İmar Planı Değişiklik teklifi Büyiikşehir Belediye Meclisinin 13.12.2017 tarih ve 567 sayılı karan ile onanmıştır.

3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. maddesi gereğince İlave+Nazım imar Planı Değişikliği İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğünün girişindeki ilan tahtasına asılmak suretiyle ilan edilmiştir.

Sayın halkımıza duyurulur. 19/12/2017

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi - 2021 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı